Reklama

ad1a KUBOTA [17.05-16.06.24]

Tag: Łosice "Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice"

Łącznie artykułów: 1.

Infrastruktura wod-kan za 3 mln zł dla podlaskiej gminy

Infrastruktura wod-kan za 3 mln zł dla podlaskiej gminy

Łosice wybudują nowoczesną infrastrukturę wodno- kanalizacyjną. W ramach projektu "Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice" zostanie wytyczony kilometr sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, rurociągiem tłocznym i przepompownią.

css.php
Copyright © 2024