Łosice wybudują nowoczesną infrastrukturę wodno- kanalizacyjną. W ramach projektu “Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice” zostanie wytyczony kilometr sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, rurociągiem tłocznym i przepompownią.

Łosice wybudują nowoczesną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. W ramach projektu “Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice” zostanie wytyczony kilometr sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, rurociągiem tłocznym i przepompownią.

– Zadanie wykonywane jest w ramach rezerwy finansowej, jaką udało się wygospodarować przy realizacji projektu, a także ze środków z budżetu miasta i gminy – informuje burmistrz, Mariusz Kucewicz.

Innowacyjne urządzenia komunalne będą spełniały obowiązujące normy polskie i unijne, a także wpłyną na jakość środowiska naturalnego gminy. Już rozpoczęły się prace przy trzech ulicach, gdzie budowane są przyłącza do sanitarnej sieci kanalizacyjnej.

Gminie Łosicie udało pozyskać się środki w ramach rezerwy budżetowej ze środków miasta i gminy. Koszty inwestycji wyniosą 3 262 072,90 zł, z czego 2 117 294,82 zł. zostanie sfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Skomentuj