Reklama

AD1A TOMRA [15.04-15.05.24]

Tag: mikrobiogazownie

Łącznie artykułów: 2.

Konferencja Odpady ulegające biodegradacji – Energia i Recykling

Konferencja Odpady ulegające biodegradacji – Energia i Recykling

29.02.2024
0

Sesją trzecią pt. Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji, rozpoczął się drugi dzień (28 lutego br.), konferencji pt. Odpady ulegające biodegradacji – Energia i Recykling, organizowanej przez firmę ABRYS w hotelu Courtyard by Marriot Gdynia Waterfront. Uczestnicy mieli szansę wysłuchać wielu interesujących wystąpień.

Mikrobiogazownie szansą na ograniczenie emisji metanu z rolnictwa

Mikrobiogazownie szansą na ograniczenie emisji metanu z rolnictwa

Metan jest gazem cieplarnianym o ponad 20-krotnie większej efektywności ocieplania klimatu w stosunku do dwutlenku węgla. Jest on także prekursorem powstawania szkodliwego ozonu troposferycznego (O3). Jego szkodliwy wpływ na środowisko został dostrzeżony przez decydentów i skłonił ich do rozpoczęcia prac nad europejską dyrektywą metanową.  Według danych zawartych w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 21 października 2021 r. w sprawie strategii UE na rzecz ograniczenia emisji metanu (2021/2006/INI), 53% antropogenicznych emisji metanu (CH4) w UE pochodzi z rolnictwa, 26% z odpadów, 19% z energii, a pozostałe 2% z innych źródeł. Emisja metanu z rolnictwa związana jest przede wszystkim z utrzymaniem pogłowia zwierząt gospodarskich, a zwłaszcza przeżuwaczy, które w wyniku fermentacji jelitowej uwalniają do atmosfery znaczne ilości CH4. Do emisji znacznych ilości tego gazu dochodzi w trakcie magazynowania i aplikacji nawozów naturalnych na użytkach rolnych. 

css.php
Copyright © 2024