Reklama

ekotechnika ad1 [15.09-20.10.23]

Tag: nawierzchnie przepuszczalne

Łącznie artykułów: 2.

Retencja wodna nawierzchni

Retencja wodna nawierzchni

W obszarze zurbanizowanym nawierzchnia utwardzona jest zawsze kompromisem. Niskie koszty budowy lub iluzja niskich kosztów utrzymania to w rzeczywistości tylko przesunięcie środków na inny obszar funkcjonowania miasta i jego mieszkańców. Inwestor, projektant i przyszli użytkownicy – wszyscy uczestnicy procesu projektowego – powinni mieć tego świadomość: nie ma nawierzchni idealnych. Oczywiście nie zwalnia nas to z moralnego obowiązku, by do ideału dążyć.

Przestrzeń retencyjna dla współczesnych miast

Przestrzeń retencyjna dla współczesnych miast

Zmienność sezonowa opadów atmosferycznych i ewolucja ich charakteru na przestrzeni lat, wynikająca ze zmian klimatycznych, jest przyczyną poszukiwania nowych rozwiązań mających na celu zmniejszenie ilości nawierzchni nieprzepuszczalnych, szczególnie na terenach miast. Wygląda na to, że coraz szersze zastosowanie w kształtowaniu przestrzeni zurbanizowanych mają nawierzchnie pozwalające na odprowadzenie opadu do gruntu, wpływające pozytywnie na bilans wodny zlewni miejskich.

css.php
Copyright © 2023