PILNE!

Z informacji o wyniku naboru na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska opublikowanej na stronie KPRM wynika, iż nowym GIOŚ zostanie Joanna Piekutowska

Tag: Nowy Sącz ścieki

Łącznie artykułów: 2.

Wodociągi kontra miasto i spółka odpadowa. Trwa spór w Nowym Sączu

Wodociągi kontra miasto i spółka odpadowa. Trwa spór w Nowym Sączu

14.03.2021
0

Zaostrza się spór między Sądeckimi Wodociągami a spółką NOVA, zajmującą się w Nowym Sączu gospodarką odpadowa. W wydanym oświadczeniu jej przedstawiciele stwierdzają, że informacje rozpowszechniane przez Sądeckie Wodociągi są nieprawdziwe i naruszają jej dobre imię. Zapowiadają podjęcie kroków prawnych. Władze miasta stoją na stanowisku, że informacje przekazywane przez spółkę wodociągową mają charakter polityczny. Spółka wodociągowa podtrzymuje swoje stanowisko.

Awaria oczyszczalni. Ścieki płyną do rzeki

Awaria oczyszczalni. Ścieki płyną do rzeki

08.05.2020
0

Oczyszczalnia ścieków w Kamienicy w pobliżu Nowego Sącza straciła możliwość biologicznego oczyszczania ścieków. Wody Polskie poinformowały, że oczyszczalnia działa bez pozwolenia wodnoprawnego i, mimo że złożyła wniosek, takowego nie otrzyma.

css.php
Copyright © 2024