Reklama

AD1A FAMAK [29.05-30.06.24]

Tag: obowiązki samorządów

Łącznie artykułów: 1.

Kontrole podmiotów odbierających odpady to obowiązek samorządów. Jak prawidłowo się z niego wywiązać?

Kontrole podmiotów odbierających odpady to obowiązek samorządów. Jak prawidłowo się z niego wywiązać?

10.04.2024
0

Obok ciążącego na gminach obowiązku kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast zobligowani są do prowadzenia kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne. Takie kontrole powinny odbywać się  co najmniej raz na dwa lata. Tymczasem realizacja tego zadania jest na różnym stopniu zaawansowania. W skrajnych przypadkach niektóre gminy nie podjęły jeszcze działań w tym zakresie.

css.php
Copyright © 2024