Reklama

AD1A FAMAK [29.05-30.06.24]

Tag: ochrona środowiska

Łącznie artykułów: 1076.

Audytorki energetyczne z Ukrainy pojawiły się w rzeszowskim MPWiK

Audytorki energetyczne z Ukrainy pojawiły się w rzeszowskim MPWiK

18.06.2024
0

W ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską, delegacja 12 audytorek z Ukrainy odwiedziła Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. Uczestniczkami projektu są pracownice naukowe ukraińskich uczelni, które po powrocie do swojego kraju przekażą zdobytą wiedzę tamtejszym przyszłym audytorom energetycznym.

II Ogólnopolska Konferencja Smart City w Bydgoszczy. Droga ku nowoczesności

II Ogólnopolska Konferencja Smart City w Bydgoszczy. Droga ku nowoczesności

18.06.2024
0

Dziś, 18 czerwca br., w Bydgoszczy odbywa się II Ogólnopolska Konferencja pn.: “Bydgoszcz Smart City. Rozwiązania, realizacje i perspektywy rozwoju”. Zasadniczym celem wydarzenia jest prezentacja nowoopracowanych, zrealizowanych i wdrożonych do eksploatacji rozwiązań dla branży wod-kan ze szczególnym uwzględnieniem systemów z obszaru smart w obliczu wyzwań przyszłości, w tym zmian klimatycznych.

Zakopane i Nowy Targ z turystami i niedomagającą kanalizacją

Zakopane i Nowy Targ z turystami i niedomagającą kanalizacją

18.06.2024
0

Z roku na rok coraz wyższe temperatury w lecie powodują, że wzrasta liczba turystów szukających wytchnienia w górskich miejscowościach turystycznych. Może to powodować poważne problemy. Przykładem tego może być tatrzańskie Zakopane, które od dłuższego czasu zmaga się z niewydolną i przestarzałą infrastrukturą kanalizacyjną i wodociągową.

Pilotażowa stacja badawcza wkrótce w szczecińskiej oczyszczalni

Pilotażowa stacja badawcza wkrótce w szczecińskiej oczyszczalni

17.06.2024
0

Szczecińskie wodociągi wzbogacą się o mobilną stację badawczą do wykrywania i usuwania dodatkowych zanieczyszczeń ze ścieków. Specjalnie skonstruowany mobilny kontener ze specjalistycznym sprzętem wybudowany został przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną (GIWK) i pod koniec sierpnia br. trafi do Szczecina. Pracować będzie w oczyszczalni ścieków Pomorzany, a następnie zostanie przetransportowany na testy do litewskiego Kowna.

Romana Kozub nową prezes Wodociągów Leszczyńskich

Romana Kozub nową prezes Wodociągów Leszczyńskich

17.06.2024
0

W piątek, 14 czerwca br., odbyło się coroczne spotkanie spółki Wodociągi Leszczyńskie Sp. z.o.o podczas którego podsumowano jej działania w 2023 r. Prezes Rafał Zalesiński uzyskał absolutorium, jednakże wygaśnięcie kontraktu spowodowało, że zakończył on pracę na tym stanowisku. Podczas tego samego posiedzenia, Rada Nadzorcza spółki wybrała Romanę Kozub na stanowisko prezesa.

Rada Konferencji Episkopatów Europy o ochronie środowiska

Rada Konferencji Episkopatów Europy o ochronie środowiska

17.06.2024
0

Potrzebujemy poszanowania środowiska naturalnego, jak również poszanowania człowieka i jego prawa do integralnego rozwoju - stwierdzili uczestnicy konferencji „Krzyk stworzenia jako wyzwanie do rozmowy ekologicznej”, zorganizowanej w Monachium w ramach prac Rady Konferencji Episkopatów Europy.

Dziś Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

Dziś Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

17.06.2024
0

Dziś, 17 czerwca br., obchodzimy ONZ-owski Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą. Dzień ogłoszono 30 stycznia 1995 roku. Wtedy to Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwało państwa członkowskie, by wykorzystały ten czas do pogłębienia świadomości na temat potrzeby międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia i skutków suszy oraz realizacji postanowień Konwencji Nardów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w krajach dotkniętych zjawiskiem suszy i pustynnieniem.

Czerwona woda w Zubrzycy Górnej i w Krakowie

Czerwona woda w Zubrzycy Górnej i w Krakowie

14.06.2024
0

W środę, 12 czerwca br., w Zubrzycy Górnej na Orawie (pow. nowotarski, woj. małopolskie), woda w rzece przybrała intensywny, czerwony kolor. Także w krakowskim potoku Rzewnym zaobserwowano podobne zjawisko. Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wydał komunikaty w sprawie zanieczyszczeń.

NFOŚiGW: Od 14 czerwca dotacje na pompy ciepła tylko z listy zielonych urządzeń

NFOŚiGW: Od 14 czerwca dotacje na pompy ciepła tylko z listy zielonych urządzeń

14.06.2024
0

Od piątku beneficjenci programu "Czyste Powietrze" będą mogli otrzymać dotacje na pompy ciepła z listy zielonych urządzeń i materiałów. Nowe zasady wymagają, aby urządzenia miały potwierdzone parametry techniczne i były zgodne z rygorystycznymi standardami. Konieczne będzie także przeprowadzenie audytu energetycznego, który wskaże najodpowiedniejsze rozwiązanie dla danego budynku. Zmiany te mają na celu wyeliminowanie urządzeń niespełniających wymagań oraz zapewnienie wysokiej jakości sprzętu na polskim rynku.

Świdwino, Rąbino i Gostynin ze skażoną wodą

Świdwino, Rąbino i Gostynin ze skażoną wodą

13.06.2024
0

Woda płynąca z kranów w dużej części Świdwina i gminy Rąbino (woj. zachodniopomorskie), nie nadaje się do spożycia. Badania miejscowego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wykazały, że woda nie spełnia norm mikrobiologicznych. Znajduje się w niej zbyt duża liczba bakterii z grupy coli. Podobna sytuacja panuje w Gostyninie (woj. mazowieckie), gdzie sanepid stwierdził obecność enterokoków i bakterii grupy coli w tamtejszym wodociągu.

Katowice uporządkują rzekę Mleczną. Poparcie MI i PGW WP

Katowice uporządkują rzekę Mleczną. Poparcie MI i PGW WP

13.06.2024
0

Spółka miejska Katowickie Inwestycje S.A. rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną. Po zrealizowanych w ostatnich latach inwestycjach, na które spółka pozyskała prawie pół miliarda złotych dofinansowania z unijnego Funduszu Spójności, obecnie KI S.A. podchodzi do realizacji kolejnego projektu. Nowy projekt dotyczyć będzie zlewni rzeki Mlecznej i jej zabudowanych okolic m.in. w rejonach ulic Sobocińskiego, Głogowskiej, Niskiej i Orlej.

Resort klimatu analizuje zgłoszenia. Które propozycje dt. systemu kaucyjnego przetrwają?

Resort klimatu analizuje zgłoszenia. Które propozycje dt. systemu kaucyjnego przetrwają?

13.06.2024
0

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że trwają prace nad analizą zgłoszonych uwag do projektu ustawy o systemie kaucyjnym. Konsultacje zakończyły się 31 maja 2024 r., a resort podejmuje decyzje o przyjęciu lub odrzuceniu poszczególnych propozycji. Celem nowelizacji jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych i zwiększenie poziomu recyklingu. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

Zasady odprowadzania ścieków przemysłowych. Szkolenie prawne

Zasady odprowadzania ścieków przemysłowych. Szkolenie prawne

12.06.2024
0

Rozwój i modernizacja przemysłu pociąga za sobą zmiany w relacjach z odbiorcami ścieków. W tej sytuacji specjalistom - przedstawicielom branży wodociągowo-kanalizacyjnej niezbędna jest wiedza z zakresu prawnego definiowania i klasyfikacji ścieków oraz zasad zgodnej z prawem obsługi procesu odbioru i oczyszczania ścieków. Dużą dawkę ugruntowanej wiedzy w powyższym zakresie dostarczy Szkolenie online pt.: Zasady odprowadzania ścieków przemysłowych, prawa i obowiązki dostawców ścieków przemysłowych, taryfikacja, które odbędzie się 28 czerwca br.

Wodociągi Kościańskie kontrolują zbiorniki

Wodociągi Kościańskie kontrolują zbiorniki

12.06.2024
0

Wodociągi Kościańskie (woj. wielkopolskie), przygotowują się kompleksowego remontu dwóch zbiorników wody pitnej zlokalizowanych w Stacji Uzdatniania Wody Jesionowa. W tym celu spółka przeprowadziła kontrolę techniczną obiektów, co pozwoli oszacować koszty i zaplanować realizację inwestycji.

Polska bez planu retencyjnego

Polska bez planu retencyjnego

12.06.2024
0

Narastające skutki ocieplania klimatu, a szczególnie powodzie opadowe, powodzie miejskie, to ekstremalne zdarzenia, które w ostatnich latach regularnie nawiedzają Polskę. Analizy w obszarze zmian klimatu jednoznacznie wskazują i potwierdzają zwiększenie liczby dni z intensywnymi opadami deszczu, co związane jest z generowaniem coraz większych strat wynikających z lokalnych zalań i podtopień. Odpowiedzią na to może jedynie przemyślana i uporządkowana gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi. Ale czy w Polsce mamy na to plan?

KIG i Ministerstwo Infrastruktury za rozwojem gospodarki wodnej

KIG i Ministerstwo Infrastruktury za rozwojem gospodarki wodnej

11.06.2024
0

Przedstawiciele Komitetu Gospodarki Wodnej Krajowej Izby Gospodarczej spotkali się z wiceministrem infrastruktury Przemysławem Koperskim. Naradę poświęcono omówieniu „Wyzwań dla gospodarki wodnej”. Dyskutowano też m.in. o modelu rozwoju gospodarki wodnej rozumianym jako zbiór wiedzy o dobrych praktykach, a także jako katalog diagnoz, wzorców, metod, narzędzi oraz systemów zbudowanych w konsensusie z Interesariuszami gospodarki wodnej.

12 unijnych projektów wzmacniających odporność polskich miast

12 unijnych projektów wzmacniających odporność polskich miast

11.06.2024
0

Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, podpisano już umowy z wszystkimi z 12 beneficjentami pierwszego naboru wniosków w działaniu 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2017. Kwota dofinansowania w wysokości 136.261.628,08 zł z FEPW 2021-2027, przy całkowitym koszcie wdrażania projektów 176.599.423,60 zł pozwoli na realizację wielu inwestycji infrastrukturalnych.

Nielegalne składowiska odpadów pod lupą. Rząd szuka rozwiązań

Nielegalne składowiska odpadów pod lupą. Rząd szuka rozwiązań

11.06.2024
2

Omówienie problemów gospodarki odpadami, w tym związanych z miejscami nielegalnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych oraz możliwe rozwiązania na poziomie poszczególnych województw – to cel roboczego spotkania, w którym 10 czerwca 2024 r. uczestniczyła wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Forum Regionalnej Gospodarki Komunalnej w Lublinie. Spotkajmy się 25-26 czerwca!

Forum Regionalnej Gospodarki Komunalnej w Lublinie. Spotkajmy się 25-26 czerwca!

11.06.2024
0

Przed nami czwarte spotkanie z cyklu Forum Regionalnej Gospodarki Komunalnej. Po edycjach w Mikołajkach, Bolesławcu i Katowicach zapraszamy Państwa do Lublina, gdzie w dniach 25-26 czerwca 2024 r. – wraz z zaproszonymi gośćmi – porozmawiamy o możliwości rozwoju sektora gospodarki komunalnej w regionie i zwiedzimy Centrum recyklingu EKOPAK w Lublinie.

Polskie wybrzeże zagrożone zalaniem w skutek zmian klimatu?

Polskie wybrzeże zagrożone zalaniem w skutek zmian klimatu?

10.06.2024
0

Z całego świata nadchodzi coraz więcej alarmujących informacji dotyczących negatywnych skutków zmian klimatu. Z roku na rok rosną średnie miesięczne temperatury. Naukowcy donoszą też o wzmożonym topnieniu lodowców w rejonach podbiegunowych. W efekcie globalnego ocieplenia, średni poziom mórz w XX wieku podniósł się na świecie o 11-16 cm i wciąż rośnie. Szacuje się, że do 2100 roku może on wzrosnąć aż o 2 m, a wody Bałtyku mogą podnieść się nawet o 1 m, co będzie miało konsekwencje dla wielu polskich miast i regionów.

Woda to nie towar lecz dobro zauważa podsekretarz MI Przemysław Koperski

Woda to nie towar lecz dobro zauważa podsekretarz MI Przemysław Koperski

10.06.2024
0

6 czerwca br., w Katowicach, odbyła się Konferencja pt.: „Niebieski Ład - zrównoważone gospodarowanie zasobami wody”, organizowana przez Polska Izbę Ekologii. W wydarzeniu tym, Ministerstwo Infrastruktury reprezentował podsekretarz stanu Przemysław Koperski, który zapoznał uczestników konferencji z obecnym stanem prac nad tzw. „Ustawą odrzańską”, prawem taryfowym i wdrażaniem unijnych regulacji w kontekście zmian klimatu i niedoborów wody.

Fala wezbraniowa i kontrola

Fala wezbraniowa i kontrola "złotych alg" w Odrze

10.06.2024
0

W związku z przemieszczaniem się Odrą fali wezbraniowej, która pojawiła się po ostatnich opadach deszczu, służby będą monitorowały bieg rzeki i zbiorniki wodne mające połączenie z tą rzeką. To tam w ciągu kilku najbliższych dni ma się dostać woda z Odry ze „złotą algą” i wtedy może dojść do zakwitu glonu.

css.php
Copyright © 2024