Reklama

AD1A EGOE [27.03-27.04.24]

Tag: odbiór zastępczy

Łącznie artykułów: 1.

Zamówieniowe aspekty zastępczego odbioru

Zamówieniowe aspekty zastępczego odbioru

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, które pozostają poza zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych „u źródła”, obowiązani są do zawierania umów indywidualnych. Niedochowanie tego obowiązku albo zrealizowanie go w sposób wadliwy może aktualizować po stronie gminy obowiązek zapewnienia zastępczego odbioru odpadów komunalnych od wskazanej kategorii podmiotów. Sposób jego realizacji, w tym w zakresie dotyczącym aspektów zamówieniowych, wywołuje wątpliwości praktyczne.

css.php
Copyright © 2024