Reklama

CWS BANER ad1A [03.11-06.12.23]

Tag: odcieki

Łącznie artykułów: 2.

Gospodarka wodna składowiska odpadów

Gospodarka wodna składowiska odpadów

Prowadzenie właściwej gospodarki wodnej na składowisku ma podstawowe znaczenie dla ograniczenia oddziaływania obiektu na środowisko. W niniejszym artykule przedstawimy problemy dotyczące gospodarki wodnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w powiązaniu z jego bieżącą eksploatacją.

Odcieki ze składowania odpadów i możliwości ich unieszkodliwiania

Odcieki ze składowania odpadów i możliwości ich unieszkodliwiania

W czasie całego okresu eksploatacji, ale także po jej zakończeniu, składowisko odpadów narażone jest na kontakt z wodami, głównie opadami atmosferycznymi. Część wód opadowych, trafiających na teren zajęty przez składowane odpady, ulega spływowi powierzchniowemu, część paruje, a pozostałość migruje przez bryłę składowiska, wymywając z niego rozpuszczalne substancje stałe, ciekłe i gazowe, w efekcie czego powstają odcieki. Należy zadbać o ich unieszkodliwienie.

css.php
Copyright © 2023