PILNE!

Z informacji o wyniku naboru na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska opublikowanej na stronie KPRM wynika, iż nowym GIOŚ zostanie Joanna Piekutowska

Tag: odpady z nieruchomości niezamieszkałych

Łącznie artykułów: 1.

Obowiązki związane z nieruchomościami niezamieszkałymi

Obowiązki związane z nieruchomościami niezamieszkałymi

Jedną z kluczowych, z perspektywy udzielania zamówień publicznych, zmian wprowadzonych do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) nowelizacją z 2021 r. jest modyfikacja reguł dotyczących pozostawania właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w systemie zapewniania odbioru odpadów komunalnych przez gminę.

css.php
Copyright © 2024