Reklama

ad1A Powermeetings 27.02-02.03.2024

Tag: odprowadzanie wód

Łącznie artykułów: 1.

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w orzecznictwie

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w orzecznictwie

Na skutek zmian wprowadzonych w definicji ścieków Ustawą z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU z 2021 r. poz. 2233) gminy stanęły przed poważnym dylematem odnośnie do tego, jak w obecnym stanie prawnym traktować świadczone przez nie usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz czy pobierać opłaty za ich świadczenie, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie. Mimo że temat ten od początku budzi duże emocje i że od czasu wspomnianych zmian minął już określony czas, w dalszym ciągu spójne podejście w tym zakresie, również w ramach orzecznictwa, nie zostało wypracowane.

css.php
Copyright © 2024