Reklama

AD1A TOMRA [15.04-15.05.24]

Tag: opłaty za wody opadowe

Łącznie artykułów: 1.

Rada gminy a wysokość opłat za wody opadowe

Rada gminy a wysokość opłat za wody opadowe

W wyniku wejścia w życie przepisów Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne samorządy gminne oraz branża wodociągowo-kanalizacyjna stanęły przed nowym wyzwaniem, którym jest ustalenie sposobu pobierania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, czyli tzw. deszczówki, do kanalizacji. Po wejściu w życie nowego Prawa wodnego uległa bowiem zmianie definicja ścieków, z której wyjęte zostały właśnie wody opadowe i roztopowe.

css.php
Copyright © 2024