Reklama

ad1A Powermeetings 27.02-02.03.2024

Tag: partycypacja

Łącznie artykułów: 3.

Udział społeczeństwa w ochronie zieleni

Udział społeczeństwa w ochronie zieleni

Bardzo często w mediach społecznościowych i prasie czytamy wypowiedzi o inwestycjach, których realizacja wymaga usunięcia drzew z nią kolidujących. Niejednokrotnie wywołuje to protesty społeczne, pojawiają się głosy, że mieszkańcy nie wiedzieli o takich planach i dlatego protestują dopiero w momencie działań w terenie zmierzających do usunięcia zieleni. W związku z tym warto zastanowić się, w jaki sposób w postępowaniach administracyjnych społeczeństwo lub jego przedstawiciele mogą wypowiedzieć się co do celowości określonego sposobu zagospodarowania terenu.

Partycypacja społeczna na świecie

Partycypacja społeczna na świecie

Przykłady ze świata udowadniają, że możliwe jest wprowadzanie inicjatyw planowania i zarządzania terenami zieleni z aktywnym udziałem społeczności na małą i dużą skalę – i to z pozytywnym skutkiem.

css.php
Copyright © 2024