Reklama

envicon 2023 ad1a

Tag: pominiki przyrody

Łącznie artykułów: 2.

Naruszenie zakazów w stosunku do pomników przyrody

Naruszenie zakazów w stosunku do pomników przyrody

Efektywność ochrony prawnej konkretnych obiektów w dużej mierze uzależniona jest od rodzaju i skuteczności sankcji stosowanych w sytuacji naruszenia prawa. Dlatego też również w przypadku ochrony pomników przyrody po stwierdzeniu ich uszkodzenia albo zniszczenia bardzo ważne staje się ustalenie, jakiego rodzaju sankcje prawne mogą znajdować zastosowanie.  Analizując, jakie środki prawne mogą być stosowane, należy pamiętać, że w swoim założeniu mają one charakter komplementarny, a nie konkurencyjny. A zatem co do zasady poszczególne rodzaje sankcji znajdują zastosowanie w różnych sytuacjach i stosowane są w stosunku do innych podmiotów.

css.php
Copyright © 2023