Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Bielicki Baner A [29.11-31.12.21]

Tag: Portal Komunalny Plus

Ciepłownictwo poprawia jakość powietrza w miastach

Przed nami kolejny sezon grzewczy. W związku z niskimi temperaturami wiele miast w Polsce będzie zmagać się ze zjawiskiem smogu i niską jakością powietrza. Po raz kolejny temat troski o czyste powietrze i jego jakość w obszarach zurbanizowanych będzie zajmować jedno z czołowych miejsc w ogólnopolskiej debacie publicznej. W tym kontekście znaczenia nabiera pytanie, w jaki sposób można przyczynić się do zmian na lepsze, aby w sezonie jesiennym i zimowym powietrze w miastach było lepszej jakości i nie miało tak szkodliwego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców?

Rola drzewa sędziwego w mieście

Wydaje się, że o drzewach powiedziano już niemal wszystko. Elementarna wiedza dotycząca budowy tych największych organizmów ze świata roślin przyswajana jest już od pierwszych etapów edukacji. Ale o ile jesteśmy w stanie zaakceptować i wyrywkowo zrozumieć fakt życia drzew w mieście, o tyle problem pojawia się w kontekście pojmowania kontinuum wymiarowości czasu i przestrzeni zajmowanej przez te organizmy, a co za tym idzie – także ich roli.

Nie taka mała architektura

Miasto bez małej architektury nie spełnia swojej funkcji. To dzięki niej wzrasta atrakcyjność przestrzeni, a my znajdujemy miejsca do relaksu. To ona zapewnia czystość i zabezpiecza przed niekontrolowanym pojawianiem się much czy gryzoni. Ławki, śmietniki, stojaki rowerowe, donice, piaskownice, oświetleniowe słupki to stałe elementy naszego otoczenia. Coraz częściej spotykamy małą architekturę  z punktami solarnymi, tablice informacyjno-edukacyjne, kosze recyklingowe, kosze na psie odchody, budki lęgowe oraz domki dla owadów lub jeży

Bajeczny spektakl świateł

Piąta pora roku zaczyna się na początku grudnia – najczęściej cezurą czasową jest dzień św. Mikołaja – i trwa zwykle do początku lutego, kiedy na dalekiej północy po kilkudziesięciodniowej przerwie zza horyzontu wychyla się słońce. W polskich miastach wygasłe już wtedy naturalne barwy jesieni zastępowane są tysiącem migotliwych światełek, które zwykliśmy nazywać iluminacją.

Prosumenckie zawirowania

Sejm pracuje nad poselską nowelizacją ustawy o OZE, która wprowadzi m.in. nowy system rozliczeń prosumentów – osób, które dzięki własnym odnawialnym źródłom dostarczają energię do sieci przesyłowej. Zmiana w tej sprawie była zapowiadana przez resort klimatu i środowiska od kilku miesięcy i miała m.in. związek z coraz większą liczbą prosumentów, a przez to coraz większym obciążeniem sieci energetycznych, szczególnie tych niskiego napięcia. Wywołuje ona niemałe emocje przede wszystkim z powodu nowych zasad rozliczeń za dostarczaną i odbieraną z sieci energię elektryczną.  

Ograniczanie spływu powierzchniowego

Nie ulega wątpliwości, że zieleń miejska może być istotnym elementem strategii zarządzania zasobami wodnymi w miastach. Może bowiem w znaczącym stopniu wpływać na ograniczanie oraz spowolnienie spływu wód opadowych do kanalizacji miejskiej, który nasila się w miarę zastępowania pokrytej roślinnością nawierzchni chłonnej nieprzepuszczalną powierzchnią budynków, dróg, chodników i parkingów.

Naruszenie zakazów w stosunku do pomników przyrody

Efektywność ochrony prawnej konkretnych obiektów w dużej mierze uzależniona jest od rodzaju i skuteczności sankcji stosowanych w sytuacji naruszenia prawa. Dlatego też również w przypadku ochrony pomników przyrody po stwierdzeniu ich uszkodzenia albo zniszczenia bardzo ważne staje się ustalenie, jakiego rodzaju sankcje prawne mogą znajdować zastosowanie.  Analizując, jakie środki prawne mogą być stosowane, należy pamiętać, że w swoim założeniu mają one charakter komplementarny, a nie konkurencyjny. A zatem co do zasady poszczególne rodzaje sankcji znajdują zastosowanie w różnych sytuacjach i stosowane są w stosunku do innych podmiotów.

Miejskie topole bez zagrożeń

W okresie PRL sadzenie topól było normą w związku z potrzebą szybkiego zazielenienia rozwijających się miast. Niestety, sadzone zbyt gęsto, w nieodpowiednich miejscach i najczęściej źle pielęgnowane, niejednokrotnie przyczyniały się podczas silnych wiatrów, okiści i oblodzeń do zniszczenia mienia, a także wypadków – nierzadko śmiertelnych. Różnorodność doboru topól do nasadzeń była duża. Najczęściej wybierano nie do końca sprawdzone w polskich warunkach kultywary topoli kanadyjskiej (Populus ×canadensis). Obecnie, starzejące się, budzą strach i niechęć ludzi. Nie jest to zupełnie bezpodstawne, ale należy pamiętać, że wynika z niewłaściwego podejścia do tych drzew.

Skarżenie zezwoleń na inwestycję

Organizacje ekologiczne uzyskały większe uprawnienia w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na inwestycję. Znowelizowane przepisy nie grzeszą jednak nadzwyczajną precyzją i jasnością.  Stosunkowo niedawno, bo 13 maja br., zaczęła obowiązywać nowelizacja Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.; dalej jako ustawa d.u.o.ś.). Dokonano tego zmianą ustawy z 30 marca 2021 r.

Spółdzielnie energetyczne szansą dla lokalnej energetyki odnawialnej

Spółdzielnia energetyczna to szansa dla lokalnej społeczności na zmniejszenie wydatków ponoszonych na zaopatrzenie w energię. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, spółdzielnia energetyczna wytwarza energię z OZE na potrzeby własne oraz spółdzielców. Chociaż dotychczas zarejestrowano tylko jedną taką spółdzielnię – wkrótce ta forma działalności może stać się bardziej powszechna, gdyż w Krajowym Planie Odbudowy przewidziano pieniądze na pomoc inwestycyjną przeznaczoną m.in. właśnie dla spółdzielni energetycznych. 
css.php