Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
KONTROLE 5.12.22 [24.11-05.12.22]

Tag: portalkomunalny plus

Chaos w dokumentach DPR i EDPR

Coraz bardziej skomplikowane staje się poprawne wystawienie dokumentów potwierdzających recykling (tzw. DPR i EDPR). Wynika to przede wszystkim z braku szczegółowych i czytelnych zasad odliczania zanieczyszczeń od masy odpadów poddanych recyklingowi. Dokumenty obecnie widnieją na uchylonych wzorach druków. Wzorach niedostosowanych do tego, aby pokazać, w jakiej wysokości oraz czy w ogóle firma recyklingowa odjęła zanieczyszczenia od masy odpadów poddanych recyklingowi. 

Wykopią OZE spod ziemi?

Cenniejsze niż ropa czy gaz, podziemne, płynne złoto energetyczne, czyli wody geotermalne, mają szansę choć w części zmienić w Polsce metody ogrzewania mieszkań i domów, a nawet sposób życia. Jest to możliwe praktycznie bez zanieczyszczeń i stosunkowo tanim kosztem.

Gdy umiera domowy pupil

Pojawienie się zwierzęcia w domu wiąże się z wielką radością. Każde z nich jednak kiedyś zakończy życie, czemu towarzyszy smutek, łzy, bywa, że i rozpacz. Ale co zrobić ze zwierzęciem po jego śmierci? Polskie prawo w tym zakresie jest bezlitosne.

Zielony wodór energią przyszłości polskich miast

W czasie, w którym właściciele domów inwestują w fotowoltaikę i pompy ciepła, samorządy poszukują nowych alternatyw. Jedną z najbardziej kuszących jest pozyskiwanie wodoru z biomasy. Jakie możliwości daje polskim miastom „paliwo przyszłości”? Global Hydrogen to spółka będąca autorem technologii pozyskiwania zielonego wodoru z mobilnych reaktorów kontenerowych. Z Manfredem Schatovichem, przewodniczącym rady nadzorczej Global Hydrogen, rozmawia Nina Kinitz.

Dobrze skrojony zielony dach

Wiele jest czynników wymagających uwzględnienia w procesie projektowania układu warstw zapewniających właściwe warunki do uprawy roślin na utwardzonych powierzchniach architektonicznych. Jakie uwarunkowania dotyczą tego rodzaju struktur?

Gospodarka ściekowa na terenach niezurbanizowanych

Przepisy unijne i KPOŚK stanowią odpowiedź na problem zanieczyszczenia środowiska ściekami dla aglomeracji, czyli dużych skupisk ludności. Im większe zagęszczenie ludzi na jednym obszarze, tym większe problemy w zakresie samooczyszczania ma środowisko. Dlatego też już od starożytności starano się wyposażać miasta w kanalizację. Obecne czasy przynoszą nam jednak nowe wyzwanie – proces suburbanizacji. Mieszkańcy miast bardzo chętnie przenoszą się na tereny podmiejskie, których stopień skanalizowania (choć ulega poprawie) nadal nie jest na takim samym poziomie jak na terenach miejskich.

Sankcje za usunięcie drzew lub krzewów

Bardzo często zdarza się, że zamierzenia inwestycyjne użytkowników nieruchomości kolidują z drzewami lub krzewami znajdującymi się na jej terenie. W związku z tym pojawiają się pytania, czy w pierwszej kolejności powinny być wydane decyzje stanowiące podstawę realizacji procesu inwestycyjnego, czy też te zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów.

Aktualne rozwiązania w zakresie czujników stosowanych w pomiarach substancji zapachowych

Wykonywanie pomiarów zanieczyszczeń powietrza w sposób ciągły przy zastosowaniu metod czujnikowych, w tym substancji o charakterze zapachowym, daje możliwość określenia ich dokładnej charakterystyki i zmienności stężeń w ujęciu czasowym oraz w wielu przypadkach może być ekonomicznie uzasadnione. W przypadku konieczności badań rozkładów przestrzennych stężeń, również w sytuacji epizodów podwyższonych stężeń związków odorogennych, wybrane czujniki lub ich układy mogą być zainstalowane na platformach mobilnych typu dron.

Wykorzystanie odpadów w systemach ciepłowniczych

Zmiana klimatu i rosnąca degradacja środowiska niosą za sobą zagrożenia i wyzwania. Aby im sprostać, Unia Europejska stworzyła nową strategię – plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej, tzw. Europejski Zielony Ład. 

Stracone złudzenia, czyli nowy model regulacji na rynku wod-kan

Kiedy pod koniec 2017 r. pojawił się niespodziewanie projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zmieniający całkowicie obowiązujący od 15 lat model regulacji sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, wszyscy zastanawialiśmy się, jak nowe rozwiązania będą funkcjonowały w praktyce. Czy odebranie części kompetencji organom gminy i powierzenie ich dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie to dobry pomysł? Czy możliwe będzie realne oszacowanie kosztów działalności przedsiębiorstw w 3-letniej perspektywie, w której od teraz miały obowiązywać taryfy?
css.php