PILNE!

Z informacji o wyniku naboru na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska opublikowanej na stronie KPRM wynika, iż nowym GIOŚ zostanie Joanna Piekutowska

Tag: rolnictwo miejskie

Łącznie artykułów: 2.

Żywność z sąsiedztwa

Żywność z sąsiedztwa

Według szacunkowych obliczeń do roku 2050 liczba ludności Ziemi przekroczy 10 mld, z czego ponad 80% będą stanowić mieszkańcy aglomeracji miejskich. Oznacza to m.in., że będzie zmniejszała się dostępna powierzchnia ziemi uprawnej dla rolnictwa przez zawłaszczanie tych przestrzeni przez miasta. Trend ten już teraz jest widoczny i nieustannie wzrasta, gdyż miasto przyciąga większymi możliwościami zawodowymi, socjalnymi czy społecznymi. Niestety ma to swoją cenę, ponieważ odcinamy się od przyrody.

Era rolnictwa miejskiego

Era rolnictwa miejskiego

Do najistotniejszych zagadnień w kontekście funkcjonowania miast należy kwestia dotycząca właściwej organizacji ich systemu żywnościowego. Strategie zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych bezwzględnie powinny odnosić się do spraw związanych z ich bezpieczeństwem żywnościowym, a także zapewnieniem krótkich dróg transportu z miejsca produkcji żywności do miejsc jej spożycia.  

css.php
Copyright © 2024