Reklama

#wybieramsrodowisko AD1A [16.08-15.10.23]

Tag: rozliczanie odpadów

Łącznie artykułów: 1.

Porządkowanie ustawy śmieciowej

Porządkowanie ustawy śmieciowej

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła istotne, aczkolwiek nieliczne, regulacje wpływające na kształt wielu gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w całym kraju. Wiele gmin będzie zmuszonych do znaczącej reorganizacji funkcjonujących lepiej lub gorzej rozwiązań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Skupmy się na kilku istotnych kwestiach regulowanych we wchodzących właśnie w życie przepisach uchwalonej Ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (DzU z 2021 r. poz. 1648).

css.php
Copyright © 2023