Reklama

envicon 2023 ad1a

Tag: sankcje

Łącznie artykułów: 11.

Sankcje za usunięcie drzew lub krzewów

Sankcje za usunięcie drzew lub krzewów

Bardzo często zdarza się, że zamierzenia inwestycyjne użytkowników nieruchomości kolidują z drzewami lub krzewami znajdującymi się na jej terenie. W związku z tym pojawiają się pytania, czy w pierwszej kolejności powinny być wydane decyzje stanowiące podstawę realizacji procesu inwestycyjnego, czy też te zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów.

Wysokość kar środowiskowych w polskim prawie

Wysokość kar środowiskowych w polskim prawie

Wbrew powszechnej opinii, aktualnie w przepisach polskiego prawa zawarto obszerny zbiór przepisów regulujących sankcje, które grożą za niedopełnienie obowiązków wynikających z regulacji środowiskowych. To surowe sankcje. Pozostaje pytanie o skuteczność ich egzekucji.

Rozszerzenie zakazu sankcyjnego wobec Rosji

Rozszerzenie zakazu sankcyjnego wobec Rosji

W październiku 2022 r. unijne regulacje sankcyjne wchodzą w kolejną fazę. Zgodnie z art. 5k ust. 4 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dalej: „rozporządzenie sankcyjne”), od 10 października 2022 r. zakaz sankcyjny obejmuje również umowy zawarte przed 9 kwietnia 2022 r. W świetle powyższego ujawniają się pytanie o obowiązki zamawiających wynikające z ww. przepisu.

Ataki cybernetyczne na infrastrukturę krytyczną coraz częstsze. Szczególnie wrażliwa energetyka

Ataki cybernetyczne na infrastrukturę krytyczną coraz częstsze. Szczególnie wrażliwa energetyka

07.07.2022
0

Wojna w Ukrainie zwiększyła skalę cyberzagrożeń. Od wielu miesięcy systematycznie podejmowane są ataki na polską sieć. Wiele z nich jest kierowanych z Rosji, a szczególnie narażona jest na nie infrastruktura krytyczna, w tym m.in. energetyka. W Polsce operatorzy i zespoły reagowania na incydenty naruszenia cyberbezpieczeństwa od lat śledzą i wyciągają wnioski z przeprowadzanych przez Rosję cyberataków. Obserwując metody ataków wymierzonych w ukraińską infrastrukturę, polscy operatorzy wdrażają najnowsze metody, które są odpowiedzią na zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej.

ZGWRP negatywnie opiniuje nowelizację prawa wodnego

ZGWRP negatywnie opiniuje nowelizację prawa wodnego

20.01.2022
0

W przygotowanym dokumencie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej negatywnie opiniuje projekt ustawy w części dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej. Jednocześnie Związek wskazuje na pilną potrzebę przyśpieszenia procesu kanalizacji obszarów wiejskich, podając przy tym narzędzia, które mogłyby pomóc w realizacji zadań z zakresu gospodarki ściekowej w gminach z obszarami wiejskimi.

Za Prawo wodne Polska dostanie kary od UE?

Za Prawo wodne Polska dostanie kary od UE?

01.08.2017
0

Nie cichnie zamieszanie wokół nowej ustawy Prawo wodne, która wciąż nie jest podpisana przez prezydenta. Okazuje się bowiem, że Unia Europejska może nałożyć na Polskę nie tylko kary za opóźnienie związane z wprowadzeniem nowej ustawy, ale i za nieprawidłowe przepisy.

css.php
Copyright © 2023