Reklama

envicon 2023 ad1a

Tag: spływ powierzchniowy

Łącznie artykułów: 1.

Ograniczanie spływu powierzchniowego

Ograniczanie spływu powierzchniowego

Nie ulega wątpliwości, że zieleń miejska może być istotnym elementem strategii zarządzania zasobami wodnymi w miastach. Może bowiem w znaczącym stopniu wpływać na ograniczanie oraz spowolnienie spływu wód opadowych do kanalizacji miejskiej, który nasila się w miarę zastępowania pokrytej roślinnością nawierzchni chłonnej nieprzepuszczalną powierzchnią budynków, dróg, chodników i parkingów.

css.php
Copyright © 2023