PILNE!

Z informacji o wyniku naboru na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska opublikowanej na stronie KPRM wynika, iż nowym GIOŚ zostanie Joanna Piekutowska

Tag: stabilizat

Łącznie artykułów: 2.

MPGK Katowice nagrodzona przez Polską Izbę Ekologii

MPGK Katowice nagrodzona przez Polską Izbę Ekologii

22.11.2023
0

Działania MPGK Katowice zmierzające do poprawy stanu powietrza w mieście zostały nagrodzone przez Polską Izbę Ekologii. 21 listopada spółka została doceniona za modernizację instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, która pozwala ograniczyć wpływ na powietrze atmosferyczne.

Odzysk frakcji mineralnej ze stabilizatu

Odzysk frakcji mineralnej ze stabilizatu

Frakcja mineralna to – obok szkła i frakcji palnej – kolejny cenny surowiec, który można odzyskać ze stabilizatu. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie badał możliwości nie tylko jego odzysku ze stabilizatu, ale również jego wykorzystania w budownictwie. Od kilkunastu lat trwa proces zmiany modelu gospodarki odpadami z liniowego na cyrkularny. Celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest utrzymanie wartości zasobów w gospodarce tak długo, jak to tylko możliwe. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 30 maja 2018 r. wprowadziła ambitne cele w zakresie osiągnięcia poziomów recyklingu odpadów komunalnych: 55% w roku 2025, 60% w roku 2030, a w roku 2035 aż 65%. 

css.php
Copyright © 2024