Tag: stacje przeładunkowe

Łącznie artykułów: 1.

Co dalej ze stacjami przeładunkowymi?

Co dalej ze stacjami przeładunkowymi?

08.04.2015
0

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakazuje zbierania poza miejscem wytwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych. Stawia to pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie stacji przeładunkowych – pisze Anna Specht-Schampera (Kancelaria Prawna Radca Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy).

css.php
Copyright © 2024