Reklama

AD1A Forum Recyklingu 2024 [04.07-14.10.24]

Tag: strategia dla ciepłownictwa

Łącznie artykułów: 3.

Ruszyły konsultacje publiczne projektu Strategii dla ciepłownictwa

Ruszyły konsultacje publiczne projektu Strategii dla ciepłownictwa

06.06.2022
0

Rozpoczęły się konsultacje „Strategii dla ciepłownictwa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, sektorowego dokumentu planistycznego. Jego celem jest wskazanie optymalnych kierunków realizacji postanowień dokumentów krajowych – Polityki energetycznej Polski do 2040 r. oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, a także aktów prawnych Unii Europejskiej, przy uwzględnieniu perspektyw realizacji podwyższonego celu redukcji emisji, realizowanego przez procedowany obecnie pakiet „Fit for 55”.

css.php
Copyright © 2024