Reklama

AD1A FITE 2024 [09.07-21.08.24]

Tag: strategia rozwoju gminy

Łącznie artykułów: 1.

Plan ogólny a strategia rozwoju gminy

Plan ogólny a strategia rozwoju gminy

Reforma systemu planowania przestrzennego weszła w życie. Gminy czekają co najmniej dwa lata trudnych dostosowań. Za główne wyzwanie uważa się konieczność sporządzania planu ogólnego (dalej: Plan) – nowego aktu planowania przestrzennego, zastępującego dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dalej: Studium). 

css.php
Copyright © 2024