Reklama

envicon 2023 ad1a

Tag: urban gardening

Łącznie artykułów: 1.

Era rolnictwa miejskiego

Era rolnictwa miejskiego

Do najistotniejszych zagadnień w kontekście funkcjonowania miast należy kwestia dotycząca właściwej organizacji ich systemu żywnościowego. Strategie zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych bezwzględnie powinny odnosić się do spraw związanych z ich bezpieczeństwem żywnościowym, a także zapewnieniem krótkich dróg transportu z miejsca produkcji żywności do miejsc jej spożycia.  

css.php
Copyright © 2023