Reklama

ad1A Powermeetings 27.02-02.03.2024

Tag: ustawa o sygnalistach

Łącznie artykułów: 1.

Ustawa o sygnalistach a zakłady komunalne

Ustawa o sygnalistach a zakłady komunalne

W grudniu zeszłego roku upłynął termin na implementację przez państwa członkowskie Unii Europejskiej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dyrektywa w sprawie tzw. sygnalistów).  Mimo że ustawa nie weszła w życie, to zakłady komunalne muszą się przygotować do wprowadzanych nią  zasad.

css.php
Copyright © 2024