Tag: usuwanie awarii wodociągowej

Łącznie artykułów: 1.

Brak zgody właściciela na wstęp na posesję. Jak usunąć awarię?

Brak zgody właściciela na wstęp na posesję. Jak usunąć awarię?

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna najczęściej stanowią własność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego bądź zostają temu przedsiębiorstwu oddane do używania. W konsekwencji to na przedsiębiorstwie ciąży obowiązek zapewnienia prawidłowego działania sieci, w tym dokonywania jej konserwacji i napraw. W praktyce gestorzy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych często spotykają się z problemem braku dostępu do sieci w celu usunięcia powstałych na niej awarii, jeśli sieci te przebiegają przez nieruchomości należące do osób trzecich.

css.php
Copyright © 2024