Reklama

AD1A Targi Norymberga S.C. [20.05-28.06.24]

Tag: zbiorniki bezodpływowe

Łącznie artykułów: 4.

Stawki opłat za opróżnianie szamb pod lupą RPO i UOKiK

Stawki opłat za opróżnianie szamb pod lupą RPO i UOKiK

20.09.2023
0

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał, skierowaną do Sejmu RP, petycję w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w której odniesiono się do stanowienia przez rady gmin górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych. W petycji tej wskazano, że obecny poziom swobody lokalnych prawodawców powoduje znaczne rozbieżności w wysokości tych stawek.

Zbiorniki na odpady ciekłe w nowych realiach prawnych

Zbiorniki na odpady ciekłe w nowych realiach prawnych

1 stycznia 2023 roku weszły w życie reszta przepisów lipcowej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) oraz Ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2022 r. poz. 1549, dalej: nowela), ogniskująca się wokół problematyki gospodarowania nieczystościami ciekłymi, czyli ściekami gromadzonymi przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

css.php
Copyright © 2024