Reklama

envicon 2023 ad1a

Tag: ziemia z terenu robót

Łącznie artykułów: 1.

Postępowanie  z odpadami budowlanymi: ziemia z terenu robót

Postępowanie z odpadami budowlanymi: ziemia z terenu robót

Jednym z praktycznych problemów powiązanych z gospodarowaniem odpadami budowlanymi jest postępowanie z ziemią pochodzącą z terenu budowy. W pierwszym rzędzie z warstwą ziemi zdjętej z powierzchni. Artykuł 2 pkt 3 u.o. z mocy ustawy generalnie wyłącza z kategorii odpadów „niezanieczyszczoną glebę i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych”, ale tylko pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty.

css.php
Copyright © 2023