Jeszcze w tym roku tarnowianie będą mogli spacerować kolejnym, uporządkowanym odcinkiem bulwarów nad Wątokiem. To wspólna inwestycja Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie oraz tarnowskiego magistratu.

Chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie przeciwpowodziowe, ważny jest również walor estetyczny. Nowe ścieżki spacerowe powstaną na odcinku od mostu przy ul. Panny Marii do mostu przy ul. Narutowicza. Prace zakończą się w listopadzie.

Inwestycja stanowić będzie trzeci i ostatni etap przebudowy istniejących murów oporowych tworzących koryto Wątoku, co w znacznym stopniu zwiększy bezpieczeństwo powodziowe tej części miasta. Co równie ważne, poprawią się funkcjonalność oraz estetyka tego miejsca. Powstanie alejka spacerowa, pojawią się zieleń oraz elementy małej architektury (ławki, kosze). Rozwiązanie, które zastosujemy przy budowie tego odcinka nawiązuje do istniejących już bulwarów wybudowanych w poprzednich latach.

Całość inwestycji zamknie się kwotą ok. 1,6 mln zł. Udział miasta to ponad 400 tys. zł.

źródło: tarnow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj