Bliski ukończenia jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w Zakładzie Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie. Ciepło do instalacji c.o. pozyskiwane będzie z funkcjonującej na terenie ZSOK bioelektrowni.

Bioelektrownia jest napędzana gazem składowiskowym, który powstaje z rozkładu odpadów organicznych. – W naszych, polskich warunkach, w śmieciach komunalnych jest około połowy odpadów organicznych, to bardzo dużo – mówi Piotr Zieliński, Kierownik Składowiska w ZSOK. – Odpady te na składowisku wytwarzają gaz, który ma dużo metanu, czyli jest gazem palnym. Dlatego ujmuje się go i za pomocą specjalnej instalacji kieruje do bioelektrowni.
 
Bioelektrownia działająca na terenie ZSOK wyposażona jest w nowoczesny generator z wymiennikiem ciepła. Dzięki niemu nie tylko produkuje prąd, ale pozwala na odzyskanie ciepła zarówno z chłodnicy, jak i ze spalin.
 
Po zbudowaniu sieci centralnego ogrzewania, ciepło będzie efektywnie wykorzystywane. Ogrzewaniem objęte będą biura, szatnie, hale produkcyjne i magazynowe, a w przyszłości ciepło wykorzystywane będzie do procesu kompostowania. Realizacja projektu rozpocznie się w przyszłym roku. – Instalacja jest przykładem wykorzystania potencjału energetycznego odpadów – mówi Piotr Zieliński. – Pozwoli nam też na zasadnicze oszczędności finansowe. Dotąd do ogrzewania wykorzystujemy drewno odpadowe i olej opałowy, podczas gdy ciepło z bioelektrowni ulatnia się do atmosfery.

źródło: tarnow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj