W 2005 r. Tarnów zarobił ponad 80 tys. zł na energii elektrycznej wytworzonej z biogazu pochodzącego z odpadów komunalnych gromadzonych na składowisku w Krzyżu. Pracuje tam instalacja odgazowania, pochłaniająca gaz wysypiskowy powstający w wyniku fermentacji składowanych odpadów organicznych. Na instalację składa się 31 studni odgazowujących, stacje zbiorcze biogazu, stacje ssawo-dmuchawy, elektrownie gazowe (dwa agregaty prądotwórcze o mocy po ok. 400 kW) oraz pochodnie do spalania niewykorzystanego biogazu. Wszystko jest sterowane za pomocą systemu komputerowego. Co miesiąc instalacja wykorzystuje ponad milion m3 biogazu, z którego wytwarza przeszło 200 tys. kWh. Na mocy umowy podpisanej z użytkownikiem instalacji – firmą Hydropol – miasto otrzymuje 15% zysku ze sprzedaży energii.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj