Skazani z Zakładu Karnego w Tarnowie – Mościcach oddelegowani do porządkowania miasta, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, przyznawanie zasiłków celowych dla najbardziej poszkodowanych. To tylko niektóre działania uruchomione w celu niwelowania skutków powodzi.

Dwudziestu więźniów pod specjalnym nadzorem, pracuje przy odmulaniu dróg, ulic i chodników. – W razie potrzeby ta liczba się zwiększy – mówi prezydent Ryszard Ścigała, który na posiedzeniu specjalnego zespołu kryzysowego podzielił kompetencje i zadania w zakresie pomocy poszkodowanym. – Już ruszyła zbiórka odpadów. Wszystkie zniszczone przez wodę sprzęty, prosimy wystawiać przed posesje. Będą one usuwane przez firmy sprzątające – dodaje szef samorządu.

źródło: tarnow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj