Spółka Tauron Ekoenergia z Grupy Tauron uruchomiła w gminie Choszczno (Zachodniopomorskie) farmę fotowoltaiczną o łącznej mocy 6 megawatów. To pierwsza farma wybudowana przez spółkę i drugi taki obiekt w grupie. W Choszcznie trwa jeszcze budowa drugiej farmy o mocy 8 MW.

Zbudowana kosztem ok. 15 mln zł elektrownia fotowoltaiczna Choszczno I ma dostarczać rocznie ok. 6 tys. MWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 tys. gospodarstw domowych.

Jak podał Tauron, budowa farmy Choszczno I rozpoczęła się w lutym ub. roku. Montaż ponad 16 tys. modułów fotowoltaicznych rozpoczął się w lipcu i trwał pięć tygodni. Wykonano również prace elektryczne, jak dostawa oraz montaż stacji średniego napięcia i stacji kontenerowych, a także ułożono kable średniego napięcia.

W lutym br. rozpoczęły się też prace budowlane przy drugiej farmie fotowoltaicznej w Choszcznie. W ramach tego przedsięwzięcia powstaje elektrownia o mocy 8 MW. Pierwsza energia elektryczna z tej instalacji ma popłynąć jeszcze w tym roku.

– Budując nowe zielone moce, jesteśmy otwarci na różne możliwości. Poszukujemy projektów z pozwoleniami na budowę, okazji do akwizycji, a także wykorzystujemy tereny należące do Grupy – powiedział p.o. prezesa koncernu Marek Wadowski. – Zgodnie z naszymi założeniami w 2025 r. będziemy dysponować farmami fotowoltaicznymi o mocy 300 MW.

W ramach polityki Zielonego Zwrotu Taurona w ciągu najbliższych pięciu lat Grupa planuje inwestycje w farmy fotowoltaiczne (300 MW), a także farmy wiatrowe na lądzie (900 MW) oraz w morską energetykę wiatrową. W efekcie w 2030 r. udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie energetycznym Grupy ma wzrosnąć do prawie dwóch trzecich.

Grupa prowadzi również program Tauron PV, którego celem jest budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75-150 MW na terenach należących do Grupy w Jaworznie, Mysłowicach, Stalowej Woli, Trzebini i Kędzierzynie Koźlu – to m.in. miejsca po byłych elektrowniach lub składowiskach odpadów paleniskowych.

W grudniu ub. roku Tauron zakończył budowę pierwszej farmy fotowoltaicznej w ramach programu Tauron PV. Farma w Jaworznie ma moc 5 MW. Grupa wskazuje, że dzięki temu programowi poprzemysłowym, zdegradowanym dotąd terenom można przywracać funkcje gospodarcze związane z energetyką.

Czytaj więcej

Skomentuj