W ubiegłym roku farmy wiatrowe Taurona dostarczyły ok. 970 GWh energii elektrycznej, co oznacza 40 proc. wzrost produkcji wobec 2019 r. Taka ilość energii może pokryć roczne zapotrzebowanie 400 tys. gospodarstw domowych – informuje spółka. 

– Dobre wyniki produkcji energii w farmach wiatrowych to przede wszystkim konsekwencja akwizycji nowych mocy w tej technologii. Zakupione we wrześniu 2019 r. farmy wiatrowe o łącznej mocy 180 MW w 2020 r. pracowały na nasz rachunek przez pełne 12 miesięcy – wyjaśnia Marek Wadowski, p.o. prezesa zarządu Tauron Polska Energia.

Na wyniki produkcji w farmach wiatrowych wpływ miała również sytuacja meteorologiczna, w szczególności wysoka wietrzność. Dobre warunki wietrzne panowały m.in. w lutym 2020 r. Farmy wiatrowe spółki zanotowały wówczas produkcję na rekordowym, rzadko spotykanym poziomie i wytworzyły ok. 150 GWh (średnia produktywność wyniosła przeszło 50 proc.). Ilość ta odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu ok. 60 tys. gospodarstw domowych. Ostatnia tak wysoka produkcja została zanotowana w grudniu 2015 r. Wskaźnik wykorzystania mocy zainstalowanej dla wszystkich farm wiatrowych Taurona wyniósł w ub. r. średnio ok. 30 proc.

Najlepsze wyniki produktywności uzyskały farmy wiatrowe zlokalizowane w województwie kujawsko-pomorskim, mazowieckim i wielkopolskim. FW Inowrocław i FW Mogilno o łącznej mocy 66 MW, utrzymywały wysoki poziom ponad 35 proc. Również dla największej farmy wiatrowej Marszewo o mocy 100 MW, zlokalizowanej w województwie zachodnio-pomorskim produktywność w ubiegłym roku była powyżej średniej z lat poprzednich i wyniosła 32 proc.

Aktualnie Tauron dysponuje dziewięcioma farmami: Farma Wiatrowa Zagórze, FW Wicko, FW Marszewo, FW Lipniki, FW Śniatowo, FW Mogilno, FW Inowrocław, FW Dobrzyń, FW Gołdap, w których energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW.

W lutym firma rozpoczęła budowę kolejnej farmy wiatrowej o mocy 30 MW, zlokalizowanej w powiecie piotrkowskim, w woj. łódzkim. Energia z budowanych tam 15 turbin powinna popłynąć w połowie 2022 r.

Pierwszą znaczącą inwestycją wpisującą się w tzw. Zielony Zwrot Taurona był zakup we wrześniu 2019 r. pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW. Tym sposobem spółka podwoiła moc swoich elektrowni wiatrowych, a w 2025 r. zamierza dysponować ponad 1000 MW mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych na lądzie oraz 300 MW w farmach fotowoltaicznych. Firma przewiduje zwiększenie do 65 proc. udziału źródeł zeroemisyjnych w swoim miksie wytwórczym do 2030 r. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych zeroemisyjnymi, pozwolą na obniżenie jej emisyjności w perspektywie 2025 r. o ponad 20 proc., a do 2030 r. – o ponad 50 proc.

Czytaj więcej

Skomentuj