1 / 3

ARTYKUŁ PROMOCYJNY. Dobiega końca budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Olsztynie. Przedsięwzięcie współfinansowane w 63% z funduszy Unii Europejskiej ma być oddane do użytku w sierpniu tego roku.

Projekt „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” jest realizowany przez 37 gmin centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Zakłada budowę instalacji przetwarzania odpadów zmieszanych, ukierunkowanej na produkcję paliwa z odpadów o odpowiednio wysokiej jakości oraz minimalizację ilość balastu trafiającego na składowanie.

Inwestycja prowadzona jest przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. (ZGOK) w Olsztynie. Budowany system zagospodarowania odpadów obejmie teren zamieszkiwany przez ponad pół miliona osób. Dotąd każda gmina w regionie pozbywała się odpadów we własnym zakresie, a ze wszystkich działających składowisk na terenie naszego województwa zaledwie jedno spełnia unijne wymagania. – Cieszymy się, że wszystkim nam udało się dojść do porozumienia. Osiągnięcie go i utrzymanie jest sporym wyzwaniem. Jest to opłacalne dla wszystkich dzięki rozłożeniu nakładów inwestycyjnych, oraz minimalizacji kosztów jednostkowych przetwarzania odpadów – podkreśla Adam Sierzputowski Prezes Zarządu.

Pierwsze plany wybudowania instalacji do zagospodarowania odpadów pojawiły się już w 2007 r. Wówczas miała to być spalarnia i pod jej kątem Zarząd Spółki ZGOK zaczął przygotowywać wymaganą dokumentację. Jednak w 2010 r. nastąpiła zasadnicza zmiana projektu. – Po szczegółowych analizach uznano, że koszty przedsięwzięcia nie przekładają się na przewidywane korzyści. Zmiany doprowadziły do decyzji o budowie ZUOK-u – tłumaczy K. Ludwiszewska – Specjalista ds. public relations Spółki ZGOK.

Droga pełna wyzwań

Po trzech latach przygotowań uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Dodatkowo 47 mln pożyczki udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Pozostała kwota to środki własne ZGOK pochodzące z wpłat wspólników. Wartość całego projektu wynosi 226,5 mln zł. – Jesteśmy zadowoleni z tego, co udało nam się osiągnąć. Uzyskanie funduszy na tak dużą inwestycję nie było sprawą łatwą. Komisja Europejska skrupulatnie ocenia dokumentację aplikacyjną i rygorystycznie przestrzega zapisów wydanych decyzji. W ZUOK wprowadzona zostanie technologia biosuszenia – komentuje R. Szymański – Pełnomocnik ds. realizacji projektu MAO Spółki ZGOK. Budowy podjęło się konsorcjum firm Control Process, Kraków & Vauche, Sedan-Francja z udziałem lokalnych podwykonawców.

Osoby zaangażowane w projekt od początku podkreślają, że równie wielkim wyzwaniem jak uzyskanie funduszy na budowę były przepisy. Ryszard Szymański nie ukrywa: – Polska administracja nie była jeszcze przygotowana na tak duże projekty. Podczas zdobywania pozwoleń często trafialiśmy na dwa wykluczające się przepisy w jednej sprawie. Te czynniki również realnie wydłużały czas realizacji projektu. Na szczęście teraz to się zmienia i podmioty przystępujące do realizacji podobnych projektów w latach 2014-2020 będą miały zdecydowanie łatwiej.

Obecnie ZGOK oczekuje na pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwestii złożonego wniosku o pozwolenie zintegrowane dla instalacji ZUOK.

Ambitne plany

Oprócz przedsięwzięcia, jakim jest budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, projekt przewiduje także realizację całej infrastruktury towarzyszącej. Z uwagi na duży obszar obsługiwany przez ZUOK, zbudowane będą trzy stacje przeładunkowe – na terenie gmin Szczytno, Mrągowo oraz Lidzbark Warmiński. Tam też powstaną, za wyjątkiem gm. Szczytno, Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów. Ponadto projekt swoim zakresem obejmuje rekultywację ośmiu przeznaczonych do zamknięcia składowisk odpadów oraz zakup pięciu zestawów samochodów ciężarowych do transportu odpadów ze stacji przeładunkowych do zakładu. Nowy Zakład to także szansa na zatrudnienie dla specjalistów z branży.

Nad poprawnością realizacji całego przedsięwzięcia czuwa Prezes Zarządu Spółki Adam Sierzputowski oraz członkowie JRP m.in. Ryszard Szymański MAO, oraz Michał Lubieniecki odpowiedzialny za kwestie budowlane. To ich zadaniem jest dopilnowanie, by rozpoczęta w kwietniu 2014 r. budowa miała swój finał w wyznaczonym terminie.

Więcej o szczegółach projektu w czerwcowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego”.

logotypy3