ARTYKUŁ PROMOCYJNY. Według raportu „Ochrona środowiska”, opublikowanego w Głównym Urzędzie Statystycznym, tylko w 2010 r. wytworzono blisko 135 mln t odpadów, z czego 124 mln t stanowiły odpady przemysłowe. Rynek odpadowy to dobrze rokujący biznes, którego wartość szacuje się na 5 mld zł.

logo

Po upływie dziesięciu lat obowiązywania w Polsce unijnych norm w zakresie ochrony środowiska uwidoczniły się niedostatki w podstawowej infrastrukturze i ogólny chaos w gospodarce odpadami. O niewydolności obowiązującego systemu świadczy m.in. brak spójnej informacji o możliwości dokonania podstawowych transakcji skupu, sprzedaży, transportu i sposobu przetwarzania odpadów. Tym brakującym ogniwem systemu odpadowego jest nowoczesna platforma odpadowa.

Innowacyjny portal recyclingo.com został stworzony w celu kompleksowego zarządzania i gospodarowania odpadami jako wsparcie dla podmiotów wytwarzających oraz odbierających odpady. Jest to platforma kontaktu i automatycznego dopasowania podmiotów produkujących/wytwarzających i transportujących/przetwarzających określone odpady.

Podstawowy moduł portalu stanowi manager licytacji, umożliwiający udział w aukcji, która pozwala użytkownikowi (producentowi bądź odbiorcy odpadów) na dokonanie zakupu odpadu. Użytkownik wprowadza wartość, za którą ma zamiar sprzedać odpady i uruchamia aukcje od ceny niższej. Moduł manager zarządza licytacją do uzyskania pożądanej ceny. Inną możliwością jest tzw. aukcja odwrotna, w której oferent po wystawieniu odpadu będzie czekał na propozycje biznesowe. W danej licytacji wygrywa podmiot, który zaproponuje najniższą cenę za odbiór danego odpadu.

Drugą funkcją serwisu jest możliwość całkowicie automatycznego i zdalnego doboru transportu. Aukcja usług transportowych to szybki sposób na zapewnienie transportu odpadów. Innowacyjność tej usługi polega na znalezieniu najtańszej oferty za wyświadczenie usługi wg kryteriów wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Za pomocą serwisu użytkownicy będą mogli udostępnić dane o swoim przedsiębiorstwie, dotyczące m.in. rodzaju produkcji i wytwarzanych odpadów, a także ich ilości. Następnie, po wprowadzeniu w zapytaniu ofertowym kodu odpadu przez użytkownika, aplikacja będzie automatycznie szukać wszystkich adekwatnych podmiotów. Jest to zdalne dobieranie podmiotu produkującego odpady do odpowiedniego podmiotu mającego zdolność ich utylizacji bądź powtórnego wykorzystania.

Platforma zbierająca informacje o wszystkich uczestnikach rynku odpadowego, umożliwiająca dodatkowo natychmiastowy zakup podstawowych usług w formie licytacji na aukcji, to rozwiązanie zmierzające do usprawnienia chaotycznego systemu gospodarki odpadami w Polsce.


INNOWACYJNA_GOSPODARKAUE+EFRR_L-kolor

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. „Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.”