1 / 4

Jednym z najważniejszych zadań osób odpowiedzialnych za utrzymanie i zarządzanie siecią wodociągową lub kanalizacyjną jest obserwacja i przeciwdziałanie wszelkim nieprawidłowościom. To niezwykle trudny proces, który wymaga szybkiej analizy danych. W jaki sposób rozwiązania chmurowe mogą pomóc w szybkim i odpowiednim reagowaniu na potencjalne awarie? I jak zoptymalizować działania operacyjne oraz zredukować koszty przy jednoczesnym zapewnieniu większej dostępności sieci? Rozwiązanie Netilion Water Network Insights, dostosowane indywidualnie do potrzeb użytkownika, to nowoczesna odpowiedź na te wyzwania.

Zmiany klimatyczne, niedobór zasobów wody oraz coraz bardziej restrykcyjne wymagania prawne powodują, że efektywne zarządzanie dystrybucją wody oraz sieciami kanalizacyjnymi staje się aktualnym wyzwaniem, z którym spółki wodne muszą się zmierzyć.

Poprawne funkcjonowanie zakładu wymaga wdrożenia rozwiązań, które zagwarantują odpowiednią jakość wody pitnej, a w przypadku sieci kanalizacyjnej – pełną i przejrzystą wiedzę na jej temat. I tu z pomocą przychodzą rozwiązania chmurowe, do jakich należy Netilion Water Network Insights.

Pięć kluczowych obszarów wdrożenia nowych rozwiązań

Wdrożenie zaawansowanych rozwiązań online to proces, który wymaga skoordynowania modernizacji w kilku kluczowych obszarach. Należą do nich: infrastruktura sieci, inteligentne czujniki, komunikacja, zarządzanie danymi oraz agregacja i analityka danych. Dzięki temu podejściu możliwe stanie się właściwe wdrożenie inteligentnej technologii, ułatwiającej utrzymanie i zarządzanie siecią wodną oraz kanalizacyjną.

A zatem – które procesy mogą zostać usprawnione dzięki wykorzystaniu rozwiązania chmurowego Netilion Water Network Insights?

Wczesne prognozy o możliwych zatorach kanalizacyjnych

Nowoczesne rozwiązania chmurowe, po zintegrowaniu ich z czujnikami poziomu ścieków, stanowią niezawodne narzędzie do jego pomiaru. Wykorzystanie tej inteligentnej technologii umożliwia szybkie tworzenie w pełni miarodajnych prognoz, a w konsekwencji – pozwala uniknąć ryzyka powstania zatorów i przepełnienia kanalizacji. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja kosztów i efektywności operacyjnej.

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom ścieków przemysłowych

Powszechną praktyką jest odprowadzanie ścieków przemysłowych do lokalnych sieci kanalizacyjnych. Niestety, w większości z nich nie umieszcza się czujników jakości, pozwalających na wczesne wykrycie ewentualnych zanieczyszczeń. To kolejna sytuacja, w której niezawodne okażą się rozwiązania chmurowe – zsynchronizowane z czujnikami jakości i przepływu.

Kontrolowanie wycieków wody pitnej

Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów na naszej planecie, którym należy zarządzać w zrównoważony sposób. Dlatego tak ważne stało się wykrywanie wycieków wody pitnej, w czym nieocenioną pomocą mogą okazać się rozwiązania chmurowe – takie jak Netilion Water Network Insights. Łącząc tę technologię z rozmieszczonymi w całej sieci inteligentnymi czujnikami, można w dokładny i łatwy sposób monitorować ciśnienie i w czasie rzeczywistym otrzymywać ostrzeżenia o powstałych wyciekach.

Monitoring jakości wody w czasie rzeczywistym

Badanie jakości wody obejmuje kilka najważniejszych wskaźników – m.in. pH, mętność i zawartość chloru. Ich analiza pozwala określić, czy woda pitna jest zdatna do spożycia oraz wskazać, czy oczyszczone ścieki spełniają obowiązujące kryteria środowiskowe.

Monitoring sieci dystrybucyjnej przy wykorzystaniu rozwiązań chmurowych online stanowi niezawodny system kontroli jakości wody. To inteligentne rozwiązanie, które w czasie rzeczywistym informuje o powstałych zanieczyszczeniach, a tym samym umożliwia ich łatwe i sprawne usunięcie.

Pomiary wód gruntowych

Rozwiązania chmurowe ułatwią także monitorowanie poziomu wód gruntowych, które często służą do nawadniania upraw rolniczych. Odpowiednio zsynchronizowane, inteligentne urządzenia umożliwiają monitorowanie poziomu cieków i zbiorników wodnych, kontrolę poziomu zapór i studni głębinowych oraz zdalne przekazywanie informacji do systemu. Dzięki temu możliwe jest szybsze wykrycie wszelkich nieprawidłowości i podjęcie działań naprawczych.

Inteligentne rozwiązania coraz powszechniejsze

Rozwój technologiczny umożliwia zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, które sprzyjają optymalizacji kosztów zarządzania i konserwacji sieci wodociągowych. Monitoring i analiza danych w czasie rzeczywistym są niezastąpione w przeciwdziałaniu generującym koszty awariom, a także negatywnym skutkom środowiskowym i zdrowotnym. To wszystko sprawia, że rozwiązania chmurowe – takie jak Netilion Water Network Insights – stają się coraz powszechniejszym rozwiązaniem, wykorzystywanym do utrzymywania i zarządzania nowoczesnymi sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.

O Endress+Hauser

Endress+Hauser to światowy lider w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej dla wielu branż przemysłu, z kompleksowym portfolio obejmującym większość możliwych pomiarów.

Szwajcarska Grupa zatrudnia ok. 15 000 pracowników w 120 krajach świata. W Polsce od 27 lat jest partnerem zarówno dla wiodących koncernów, jak i dla sektora MŚP, wspierając polskie firmy i zakłady produkcyjne w cyfrowej transformacji, optymalizacji procesów oraz redukcji wpływu na środowisko.

Więcej na: www.pl.endress.com