Wydobycie wody zwykle odbywa się w miejscach, w których zasilenie urządzeń pomiarowych lub infrastruktury do transmisji danych jest niemożliwe. Jak w takiej sytuacji monitorować pracę sieci wodociągowej? Z pomocą przychodzi nowe rozwiązania Endress+Hauser.

Na spółkach wodnych i wodociągach spoczywa ogromna odpowiedzialność. Muszą one zapewnić dostępność wysokiej jakości wody gospodarstwom domowym oraz na potrzeby przemysłu. Wymaga to czasochłonnej konserwacji infrastruktury pomiarowej, której elementy, z uwagi na warunki geograficzne i hydrogeologiczne, mogą być od siebie oddalone i trudnodostępne. Czy istnieje rozwiązanie pomocne w takich sytuacjach?

Netilion Water Network Insights

Rozwiązanie Endress+Hauser – Netilion Water Network Insights (NWNI) – zapewnia optymalną kontrolę przepływu wody oraz wielu mierzonych zmiennych i parametrów jakościowych bez konieczności obecności w terenie – przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego. NWNI gwarantuje pełną przejrzystość sieci wodociągowych przez całą dobę. Łączy wszystkie poziomy systemu wodociągowego: od terenowych urządzeń pomiarowych, poprzez komponenty do transmisji, rejestracji i archiwizacji danych, aż po ich analizę i ocenę. Netilion to oparty na chmurze certyfikowany i niezależny od dostawcy ekosystem IoT, który pomaga użytkownikom w ciągłym monitorowaniu i doskonaleniu procesów i procedur. Dodatkowo, wykorzystując własną kartę SIM, użytkownik może zintegrować infrastrukturę pomiarową, np. przepływomierze Promag W 800, ze swoim systemem SCADA. Niezależnie od wybranego wariantu komunikacji szyfrowana transmisja end-to-end gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa danych.

Proline Promag W800

Promag W 800 – przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie – gwarantuje niezawodny monitoring sieci wodociągowych, a także ich optymalizację i konserwację. Umożliwia wykrywanie nieszczelności w rurociągach, co pozwala na ograniczenie strat finansowych. Urządzenie powstało z myślą o pomiarach ilościowych wody surowej z jezior, rzek czy ujęć podziemnych, ale pozwala także na monitorowanie wody pitnej i procesowej pod kątem jakościowym, dzięki zintegrowanemu pomiarowi przewodności.

Heartbeat Technology

W pomiarach rozliczeniowych wody nawet najmniejsze nieścisłości mogą skutkować ogromnymi stratami w ujęciu rocznym. W przypadku ciągłej pracy przepływomierzy nie jest możliwy ich demontaż w celu sprawdzenia czy kalibracji. Takie ograniczenie nie stanowi już problemu, ponieważ Promag W 800 jest wyposażony w zintegrowane algorytmy diagnostyki – Heartbeat Technology, pozwalające na ciągłą weryfikację przy pomocy tylko jednego kliknięcia. Powstały w ten sposób zgodny z normami raport potwierdza dokładność i sprawność przepływomierza, a przeprowadzenie testu kontrolnego jest możliwe bez przerywania procesu. Jeśli dodatkowo Promag W 800 zostanie połączony z NWNI, uruchomienie i pobranie raportu staje się możliwe bezpośrednio w chmurze, w dowolnym miejscu i czasie. Dane systemowe z weryfikacji są generowane automatycznie i przechowywane wewnątrz urządzenia, np. na potrzeby audytów. Pozwala to w prosty sposób wydłużyć okresy między kolejnymi kalibracjami, a co za tym idzie – pomaga w optymalizacji okresów remontowych i obniżeniu kosztów eksploatacyjnych urządzenia pomiarowego.

Łukasz Wołoszyn

menedżer produktu: pomiary przepływu

Endress+Hauser

tel.: 71/773-00-00

e-mail: [email protected]

https://www.pl.endress.com/pl