W związku z realizacją projektu pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna, przez Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, zostały wykonane tzw. „małe realizacje” w wybranych miastach w Polsce. Dzięki programowi kaskadowych szkoleń pracownicy samorządów terytorialnych mogli zapoznać się z problematyką zieleni w miastach oraz uzyskać wiedzę ekspercką na temat zielonej i błękitnej infrastruktury.

Przeprowadzona w ostatnim etapie projektu w okresie luty – lipiec 2022 r. seria szkoleń z uczestniczącymi w projekcie miastami, miała na celu edukacje oraz poszerzenie wiedzy w zakresie przygotowania oraz realizacji zielonej i błękitnej infrastruktury. W ramach tego etapu zostały wspólnie z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowanie, przygotowane i wybudowane projekty tzw. „małe realizacje” na wskazanym przez miasto terenie.

W Wałbrzychu realizacja programu Zielony Wałbrzych trwa od lat. Ostatnim ważnym osiągnięciem jest realizacja projektu “Zielone podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha”. Projekt polega na zagospodarowaniu terenów gminnych powstałych m.in. po wyburzonych budynkach poprzez realizację nasadzeń zieleni oraz odzysk wody deszczowej poprzez montaż urządzeń małej architektury. Udział w Projekcie „szkoleń kaskadowych” pozwolił na kontynuację działań ekologicznych w Wałbrzychu, gdzie znajduje się wiele zdegradowanych dzielnic. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu możliwe było stworzenie przyjaznej mieszkańcom przestrzeni zielonej wzdłuż jednego z głównych ciągów komunikacyjnych Wałbrzycha.

Miasto Wałbrzych od kilku lat rozwija konsekwentnie program zazieleniania, obejmujący tworzenie zielonych podwórek i parków kieszonkowych oraz błękitno-zielonej infrastruktury. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale uczniów wałbrzyskich szkół. W działania te chętnie włączają się mieszkańcy, którzy następnie korzystają z nowo powstałej przestrzeni. W ramach projektu nasadzono 16 szt. drzew ozdobnych gatunku Wiśnie kanzan, krzewy miododajne gatunku tawuła oraz bereberysy. Cały teren zasypano korą aby zatrzymać wilgoć w glebie.


Niniejszy artykuł został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Instytut Rozwoju Miast i Regionów.