Wyedukuje, poprawi jakość życia mieszkańców wielu konińskich osiedli, zachęci do poznawania historii własnego miasta, uczyni je bardziej przyjaznym, pozwoli na większą integrację społeczną i odkryje miejsca, które dotąd pozostawały w głębokim cieniu. Zielone przebudzenie Konina jest coraz bliżej. Rozpoczyna się kolejna faza projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”, finansowane z Funduszy EOG i Budżetu Państwa.

Uczynić życie w mieście radosnym

W kontekście zmian klimatycznych, miasta stoją przed ogromnym wyzwaniem uczynienia życia mieszkańców nie tyle znośnym, co radosnym. „Betonoza” trawiąca przez dziesięciolecia miejską przestrzeń zmieniła ją w środowisko nieprzyjazne mieszkańcom. Konin podobnie jak wiele innych ośrodków miejskich boryka się z tymi samymi problemami, spotęgowanymi obecnością przemysłu odkrywkowego.
Szczelnie zabetonowane przestrzenie miejskie (wyspy ciepła), poprzecinane ulicami i chodnikami, mała powierzchnia terenów zielonych, która byłaby zdolna do pochłaniania dwutlenku węgla, niski poziom wód gruntowych z powodu braku regularnych opadów oraz eksploatacji górniczej a do tego niewystarczajaca edukacja ekologiczna. Remedium na te problemy ma być wkraczający właśnie w kolejną fazę projekt Miasta Konina pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”. Partnerami projektu są Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI), Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Projekt realizowany jest w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.

Zielono mi

Głównym celem przedsięwzięcia jest przygotowanie miasta do zmian klimatu przez wprowadzenie zielono-niebieskiej infrastruktury oraz nadanie miastu nowego, proekologicznego charakteru, wspierającego zdrowie mieszkańców. Projekt wraz z całą infrastrukturą stworzy ekologiczny krwiobieg miasta, który poprzez zielony korytarz połączy przestrzenie miejskie w różnych jego częściach. Nie mniej ważna jest rola edukacyjna i proces zmiany świadomości ekologicznej, jaki zostanie dzięki temu uruchomiony.
Oprócz 23 odcinków zielonych korytarzy miejskich, w mieście pojawią się zielone przystanki, nowa zieleń miejska połączona z małą architekturą, zieleń w donicach, gazony zieleni, zieleń w połączeniu z parkletami, a więc niewielkimi miejscami odpoczynku, powstałymi z przekształcenia miejsca parkingowego oraz ważne dla miasta – roślinne nasadzenia zatrzymujące wodę. Zieleń posłuży także do rozszczelnienia zabetonowanych miejskich ulic, pojawią się kosze do segregacji śmieci. Na osiedlach pojawią się miejskie podwórka, tężnie, które staną się miejscem integracji, edukacji, a nade wszystko wypoczynku i zabaw mieszkańców.

Z piknikowym koszem przed blok

Miejscami o wielu funkcjach będą zielone miejskie podwórka. Powstanie ich siedem, każde o innym temacie przewodnim, ale podobnym znaczeniu dla środowiska społecznego i przyrodniczego. Zielone podwórko z definicji jest miejscem przeznaczonym na organizację lokalnych wydarzeń, inicjowanych przede wszystkim oddolnie, czyli przez mieszkańców, a także strefą rekreacji i spotkań. Wiele konińskich osiedli ma w tym zakresie ogromny niewykorzystany dotąd potencjał. Odpowiednia zielona architektura i infrastruktura w postaci ławek, donic z zielenią powinny odzyskać te miejsca dla lokalnych społeczności. W ramach projektu powstaną: Zielone Podwórko Miejskie – Amfiteatr, którego tematem przewodnim będzie bioróżnorodność, Zielone Podwórko Miejskie – os. Diamentowe, dedykowane żywiołowi wody, Zielone Podwórko Miejskie – V Osiedle z przeznaczeniem edukacyjnym: woda i retencja, Zielone Podwórko Miejskie – ul. Dworcowa sensoryka, kolor i zapach, Zielone Podwórko Miejskie – Chorzeń, gdzie podjęta ma być edukacja w dziedzinie OZE, Zielone Podwórko Miejskie – rynek, Zielone Podwórko Miejskie – park tężniowy Pociejewo z tematem „człowiek jako część przyrody”. – V osiedle jest związane tematycznie z wodą, która wcale nie będzie grzecznie płynąć, zastosowane zostaną różnego rodzaju sposoby retencjonowania, a także suche potoki – mówi Joanna Olczak, architekt miejski, podkreślając, że projekt powinien uzmysłowić mieszkańcom również, jaką wagę dla otaczającego świata ma woda.

Będzie się działo w Koninie

Wprowadzona w miejską tkankę po obu stronach rzeki zielona i niebieska infrastruktura poza efektem ekologicznym w postaci przewietrzenia miasta, ma za zadanie rewitalizację funkcjonalną i społeczną wybranych obrębów Konina. Mocno zmieni się starówka, prawdziwe wizytowe oblicze zyska ulica Dworcowa. Serce tego systemu sieci i punktów o potencjale turystycznym, rekreacyjnym i integracyjnym znajdzie się na wyspie Pociejewo. Ale o tym wszystkim opowiemy w następnym odcinku.