Dziś w gościnnych murach Urzedu Miasta Szczecina rozpoczyna się VI edycja międzynarodowej konferencji pod hasłem „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”. Jej tematyka już trwale wpisała się w krajobraz niezbędnych przemian krajowej gospodarki odpadami komunalnymi.

Od pierwszych edycji, w których nieśmiało wskazywano nie tylko na potrzebę wpisania w krajowe systemy gospodarki odpadami komunalnymi instalacji w języku technicznym i ustawowym zwanych spalarniami odpadów a także wskazywano potencjalne ich lokalizacje w dużych polskich miastach w obecnej będzie mowa o daleko zaawansowanym procesie ich projektowania i przygotowywania dokumentacji niezbędnej dla przedłożenia wniosków o uzyskanie funduszy na ich budowę.

Wraz z kolejnymi wydaniami konferencji można było w ten sposób śledzić, w jakim kierunku zmienia się krajowa gospodarka odpadami komunalnymi i jaką rolę w tych przemianach mogą a nawet powinny odegrać spalarnie odpadów. Kilka najbliższych miesięcy będzie etapem ostatecznie rozstrzygającym o powodzeniu tych projektów, a tym samym o odwróceniu krajowej monokultury zagospodarowania odpadów i wprowadzenia tych metod zagospodarowania odpadów, które umożliwią nie tylko zmianę tego stanu, ale także pozwolą spełnić trudne wymagania prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące redukcji odpadów ulegających biodegradacji. Jednocześnie poprzednie edycje konferencji, a szczególnie dwie poprzednie – Warszawa 2007 oraz Słubice 2008, w których wymienione na liście indykatywnej projekty były indywidualnie prezentowane i dyskutowane, wskazują, jak trudny i żmudny jest to proces. Dyskusje i prace nad projektami z listy indykatywnej nie mogą jednak trwać wiecznie. Połowa przyszłego roku jest ostatecznym terminem dla ich zakończenia. Stąd też obecna edycja konferencji ma charakter przełomowy w tym względzie. Jeśli do tego dodać toczące się równolegle dyskusje i prace nad szeroko pojętymi zmianami w zakresie funkcjonowania w Polsce modelu systemowego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi a także nad wdrożeniem do prawa krajowego wymagań najnowszej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów to łatwa zauważyć, o jakiej wadze problemów będzie podczas obecnej edycji konferencji mowa.

Do udziału w konferencji zaproszono znakomitych przedstawicieli i znawców problematyki budowy i eksploatacji spalarni odpadów z krajów UE, a szczególnie z Niemiec, w których instalacji tych jest ponad 70, a historia ich eksploatacji przekracza 100 lat. Również po stronie polskiej jest znakomite grono autorów referatów, a wśród nich przedstawiciele miast – beneficjentów projektów z listy indykatywnej. Najważniejsze wnioski i konkluzje zostaną w aneksie konferencji skonfrontowane z duńską rzeczywistością w tym względzie poprzez wyjazd uczestników konferencji do Kopenhagi celem zapoznania się z kilkoma tam pracującymi spalarniami odpadów komunalnych.

Droga do urealnienia projektów budowy spalarni odpadów komunalnych nie jest łatwa. Ponad dwa lata doświadczeń w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych zdobytych przez poszczególnych beneficjentów doskonale to potwierdza. Czy wszyscy zdążą na czas, czy w wymienionych na liście indykatywnej miastach bądź regionach kraju faktycznie powstaną spalarnie, czy uda się przekonać opinię społeczną i pozyskać dla ich budowy akceptację, a w końcu czy uda się wykorzystać niepowtarzalną szansę w postaci ponad miliardowej kwoty Euro na dofinansowanie z Funduszu Spójności okaże się wkrótce. Obecna VI edycja Konferencji na pewno znacząco przybliży odpowiedzi na te pytania, czego czestnikom serdecznie życzy organizująca Konferencję firma Abrys z Poznania i dr inż. Tadeusz Pająk – opiekun naukowy Konferencji, zapraszając do aktywnego w niej udziału.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj