Miejski Zarząd Dróg w Toruniu podpisał umowy na budowę i modernizację kolejnych dwóch odcinków dróg rowerowych w Toruniu. Inwestycje będą realizowane w ramach Programu Rozwoju Komunikacji Rowerowej na lata 2007-2015.

W ciągu al. Jana Pawła II wydzielona zostanie asfaltowa droga rowerowa zarówno po stronie zachodniej jak i wschodniej. Ścieżka zostanie wykonana z asfaltu, a sąsiadujący z nią chodnik z płyt  o wielkości  50 na 50 cm. W ramach zadania wyremontowany zostanie także chodnik w obrębie zatoki autobusowej znajdującej się po wschodniej stronie alei. Planowana droga rowerowa połączona zostanie z istniejącymi ścieżkami w ciągu ul. Chopina i ul. Mickiewicza, a także z mostem drogowym.

Budowana droga rowerowa w przyszłości łączyć się będzie z drogami rowerowymi planowanymi w ramach przebudowy placu Niepodległości.

Wykonawcą robót jest firma POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o. Ich koszt to ponad 646 tys. zł

Zmodernizowany zostanie także odcinek jednej z najbardziej popularnych ścieżek rowerowych w Toruniu biegnących po południowej stronie Szosy Lubickiej od ul. Winnica do pl. Sybiraków. Zniszczoną nawierzchnię z płytek betonowych i asfaltu zastąpi  droga rowerowa o szerokości 3 metrów  oraz 2 metrowy chodnik z kostki betonowej. W przyszłości trasa ta zostanie połączona z układem dróg rowerowych planowanych w ramach nowego mostu drogowego.

Prace budowlane zrealizuje firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna za kwotę 555,6 tys. zł.

Oba fragmenty dróg rowerowych powinny zostać wykonane do końca września br., natomiast  prace drogowe powinny się rozpocząć już w przyszłym tygodniu.  To nie jedyne fragmenty dróg rowerowych, które obecnie powstają w Toruniu. W ramach trwających obecnie prac budowlanych budowane są  drogi rowerowe przy ulicach Polnej, Skłodowskiej-Curie, Winnicy, Mickiewicza, na modernizowanym fragmencie Szosy Lubickiej do granicy miasta oraz przy Pl. Hoffmana.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj