Toruńscy radni zatwierdzili nowe taryfy opłat za wodę i ścieki. Konieczność wprowadzenia nowych taryf Toruńskie Wodociągi uzasadniają wzrostem kosztów związanych z powiększeniem majątku spółki po realizacji dużego programu unijnego Funduszu Spójności.

Nowy cennik dotyczy opłat za 1 metr sześcienny dostarczanej wody, 1 metr sześcienny odprowadzonych ścieków oraz opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i urządzenia pomiarowego. Ceny i stawki brutto zawierające siedmioprocentowy podatek od towarów i usług (VAT) od 1 kwietnia wyniosą:
– dostawa 1 metra sześc. dla gospodarstw domowych: 2,85 zł (było 2,61 zł),
– dostawa 1 metra sześc. dla przemysłu: 3,00 zł (było 2,75 zł),
– odprowadzenie 1 metra sześc. ścieków z gospodarstw domowych i innych podmiotów: 3,68 zł (było 3,33 zł),
– odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego: 4,60 zł (było 4,49 zł).

Wprowadzenie nowych taryf Toruńskie Wodociągi uzasadniają wzrostem wartości majątku trwałego w spółce w wyniku realizowanych inwestycji. W okresie obowiązywania taryfy przewidywane jest oddanie do używania majątku o łącznej wartości 42,4 mln zł, w tym:
– wartości 6,3 mln zł z tytułu Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia” – etap I – finansowanego z Funduszu Spójności;
– o wartości 20 mln zł z tytułu Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap” – finansowanego z Funduszu Spójności;
– o wartości 16 mln zł z tytułu inwestycji własnych spółki.

Ponadto w trakcie 2009 roku zostały przyjęte aktywa trwałe, których wartość wyniosła 93,2 mln zł, a których koszt amortyzacji w 2010 roku wyniesie 3,1 mln zł.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj