Toruń dostanie 150 tysięcy euro z unii Europejskiej na realizację projektu dotyczącego zagospodarowania terenów zielonych. Dofinansowanie jest efektem startu w konkursie ogłoszonym w ramach unijnego Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC.

– Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska ogłosiła wyniki drugiego naboru projektów. Na skutek podjętych postanowień, Gmina Miasta Toruń, razem z 14 partnerami z 13 miast Unii Europejskiej, będzie realizowała, w obszarze poddziałania "Dziedzictwo kulturowe i krajobraz", międzynarodowy projekt o akronimie "EUROSCAPES". Pełna nazwa to "Green management plans for European urban and peri-urban Landscapes" (Zagospodarowanie dziedzictwa naturalnego w krajobrazach miejskich i podmiejskich Europy) – wyjaśnia Szczepan Burak, dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni UMT. – To duży sukces, gdyż na konkurs złożono 481 wniosków, a zaledwie 74 projekty zyskały uznanie, w tym ten, w którym uczestniczy urząd miasta. Liderem projektu jest Syndykat nowej aglomeracji sześciu miast regionu Val Maubuée" (SAN – "Le Syndicat d agglomération nouvelle Marne-la-Vallée – Val Maubuée"), z regionu Il-de-France.

Europejskimi partnerami Torunia będą ponadto takie miasta jak: portugalskie Loures, niemieckie Wetzlar, hiszpańskie Las Palmas de Gran Canaria, Bratysława, łotewskia Sigulda, Rzym, węgierskie Siofók, rumuńska Braila, grecka Trikala, hiszpańskie Granollers, Bruksela i Londyn.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń na szczeblu międzynarodowym, zmierzająca do wypracowania wspólnej komplementarnej koncepcji zarządzania terenami przyrodniczymi w obszarach zurbanizowanych, w oparciu o innowacyjne techniki Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS). Koncepcja ta będzie opracowywana według najnowszych metodologii europejskich, dostosowanych do bieżących standardów unijnych.

– Projekt idealnie wpisuje się w nasze działania. Toruń jest wszak ośrodkiem, w którym odbywają się krajowe i międzynarodowe konferencje na temat zieleni miejskiej. Było ich pięć, w tym roku będzie kolejna. Ponadto aplikujemy do Unii Europejskiej w konkursie Zielona Stolica Europy – mówi dyrektor Burak.

W II połowie bieżącego roku, to właśnie Toruń będzie gospodarzem jednego z pierwszych spotkań wszystkich partnerów EUROSCAPES, organizując seminarium pn. "Zarządzanie zielenią zabytkową na terenie miasta" (Management of green monuments within the urban area).

Projekt będzie realizowany przez 3 lata – od stycznia 2010 do grudnia 2012 r. Łączna wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 2.200.000 euro. Udział finansowy Torunia, podobnie jak i pozostałych partnerów, wyniesie 150.000 euro, z czego do 85% zrefunduje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Projekt jest koordynowany przez Wydział Środowiska i Zieleni UMT.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj