W związku z dużym zainteresowaniem torunian przygotowywanym projektem rewitalizacji i zagospodarowania zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, przedłużony został termin nadsyłania pomysłów – do poniedziałku, 27 września 2010 r.

Prezydent Miasta Torunia zachęca wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w tworzeniu projektu Parku Miejskiego i wniesienia wkładu w kształtowanie przestrzeni dzielnicy Bydgoskie Przedmieście.

Zainteresowani mogą składać swoje propozycje w sekretariacie Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały Generała Sikorskiego 12, bądź przesyłać drogą elektroniczną na adres: wsiz@um.torun.pl.

Te propozycje, które będą najlepiej przemyślane, tj.  dostosowane do uwarunkowań parku i możliwe do zrealizowania w ramach gwarantowanej puli finansowej, zostaną uwzględnione w projekcie i przedstawione mieszkańcom podczas konsultacji społecznych, przewidzianych pod koniec października.

Przy składaniu własnych pomysłów warto mieć na uwadze fakt,  iż od 1997 r. teren Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu jest objęty ochroną konserwatorską i został wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków. Błonia nadwiślańskie wraz z Martówką położone są w obrębie terenów zalewowych i dodatkowo znajdują się w obszarze specjalnej ochrony ptaków (Natura 2000-PLB04003).

Wszystkie ciekawe i zweryfikowane pod kątem tych uwarunkowań projekty mieszkańców, które nie zostaną wykorzystane w bieżąco przygotowywanym projekcie, będą stanowiły podstawę planowania kolejnych etapów prac w Parku Miejskim.

Projektem parku zajmuje się wyłoniona w przetargu firma GEOTECHNICA sp. z o.o. Większość rozwiązań technicznych ma być zaproponowana do końca października 2010 r. Ostateczna wersja projektu zgodnie z planem ma być przekazana przez wykonawcę do 10.12.2010 r.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj