Od 26 sierpnia do 18 września w Toruniu prowadzone będą prace pielęgnacyjno-zdrowotne przy 20 pomnikach przyrody na terenie miasta.

W związku z przejęciem przez  Gminę Miasta Toruń obowiązków sprawowania opieki nad pomnikami ochrony przyrody na terenie Torunia w bieżącym roku na 20-tu drzewach spośród 80-ciu, które zostały ustanowione pomnikami będą prowadzone zabiegi pielęgnacyjne. Po wstępnej ocenie dokonanej w czerwcu zostały one zakwalifikowane do konserwacji.
 
Prace będą wykonywane przez specjalistyczną firmę ARLAN z  Torunia, wyłonioną w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonane zabiegi lecznicze, ochronne i konserwacyjne na pomnikach, w tym: oczyszczenie koron z posuszu, ścięcie drobnych, suchych i chorych gałęzi, z jednoczesnym zabezpieczeniem tkanki żywej na powstałych ranach po cięciach, będą w większości przypadków wykonywane przy zastosowaniu tzw. podnośnika koszowego. Przy ul. Letniej, Rudackiej i Podgórnej prowadzenie zabiegów będzie wymagało czasowego ograniczenia ruchu. Prace zostaną sfinansowane w wysokości 30 tys. zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Co roku wykonywane będą prace pielęgnacyjne na wybranych pomnikach przyrody na terenie miasta Torunia w celu zachowania ich jako dziedzictwa przyrodniczego. W Toruniu znajduje się 47 pomników przyrody (w tym jeden głaz narzutowy). Drzewa to głównie dęby, ale są też klony srebrzyste, miłorzęby, cypryśnik błotny, kasztanowce, buk, platan.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj