Wkomponowanie nowych obiektów w istniejącą zabudowę tak, aby nie zakłócały miejskiej przestrzeni nie jest sprawą łatwą. Teraz pomoże w tym trójwymiarowy model zabudowy Płocka.

Przygotowała go na zlecenie Urzędu Miasta firma Fotokart ze Szczecina. Do opracowania wirtualnej mapy posłużyły cyfrowe fotografie lotnicze, wykonane w 2009 roku. Formę papierową zastąpiła elektroniczna. Teraz, korzystając z komputera można nie tylko zobaczyć istniejącą zabudowę, ale także stawiać wirtualne budowle. Sprawdzić, czy wkomponują się w panoramę i nie zakłócą sylwety miasta.

Zalet modelu trójwymiarowego jest wiele. Można symulować sytuację powodziową i zobaczyć, które fragmenty miasta, w zależności od poziomu wody, byłyby zalane. To pozwoli łatwiej zaplanować akcję ratunkową, określić drogi ewakuacji.

Ale to nie wszystkie możliwości cyfrowego modelu miasta w 3D. Może pomóc przy projektowaniu małej architektury, przedstawieniu możliwości inwestycyjnych, inwentaryzacji zasobów komunalnych, ochronie i konserwacji zabytków. Przestrzenna mapa Płocka zawiera bryły budynków z rzeczywistym kształtem dachów.

W przyszłości może być jeszcze uszczegółowiona m.in. o detale budynków, rodzaj i kolorystykę elewacji, klasyfikację powierzchni (ulice, chodniki, trawnik),  a także o istniejącą roślinność (drzewa i krzewy), co pozwoliłoby na wykorzystywanie jej w kolejnych obszarach działalności, jak np. zarządzanie miejską zielenią czy promocja miasta.

źródło: plock.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj