Od ponad dwóch lat realizowany jest projekt badawczy – Program Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności (PROM), który ma zbadać skalę marnowania żywności w Polsce – poinformował Instytut Ochrony Środowiska.

Do tej pory w Polsce nie były zbierane ani monitorowane dane dotyczące skali, przyczyn i rodzaju marnowanej żywności. Według jedynych dostępnych szacunkowych danych Eurostatu z 2006 r. w Polsce rocznie marnuje się 9 mln ton żywności.

Zdaniem ekspertów Instytutu Ochrony Środowiska, zbadanie tego zjawiska pozwoli na realne zmiany zachowań. Pomóc ma w tym projekt PROM, który realizowany jest przez IOŚ we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Polskim Towarzystwem Technologów Żywności.

Do strat i marnotrawstwa żywności dochodzi na wszystkich etapach łańcucha produkcji i dystrybucji, w tzw. linii od pola do stołu, choć na każdym z etapów w różnym stopniu. Brak aktualnych danych utrudnia opracowanie i wdrożenie działań prowadzących do ograniczenia skali marnotrawstwa i strat. Z kolei dane zbierane przez resorty rolnictwa i środowiska lub poszczególne organizacje mają wymiar jedynie wycinkowy.

Wyniki projektu Program Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności, mają zostać opublikowane niebawem. Dzięki temu dowiemy się nie tylko, ile żywności rzeczywiście marnuje się w Polsce, ale również kto i w jakim stopniu za to odpowiada.

Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy jest odpowiedzialny w tym projekcie m.in. za zbadanie, gdzie w łańcuchu produkcji i przetwórstwa dochodzi do największych strat. Opierając się na opracowanych w ramach tego projektu, będzie można przystąpić do pracy nad opracowaniem planu i kształtu polityki krajowej w zakresie efektywnego zapobiegania stratom żywności.

Czytaj więcej

Skomentuj