W drugim kwartale br. ma zostać przyjęty projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej 2030 – wynika z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Opracowaniem i przedłożeniem projektu zajmuje się Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W czwartek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia do projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej 2030.

Polityka miejska

W wykazie wyjaśniono, że proponowane zmiany dotyczą zasady prowadzenia polityki miejskiej, którą określa ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Krajowa Polityka Miejska ukierunkowana jest na działania i rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, przyczyniających się do ich wzmocnienia oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Kierunki działań

Podkreślono, że dokument Krajowej Polityki Miejskiej 2030 określa pożądane kierunki działań i rozwiązań administracji rządowej, mające przyczyniać się do realizacji wizji rozwojowej polskich miast i ich obszarów funkcjonalnych, wspomagając samorządy lokalne w sprawnym i efektywnym programowaniu i prowadzeniu swoich lokalnych polityk.

Zagadnienia prawne, finansowe i programowe

Wskazywane w dokumencie Krajowej Polityki Miejskiej rozwiązania odnoszą się do zagadnień prawnych, finansowych i programowych. W ich ostateczne wypracowanie będą zaangażowane odpowiednie resorty i instytucje wchodzące w skład Rady Wykonawczej Krajowej Polityki Miejskiej, której utworzenie i zasady działania zostały określone w dokumencie Krajowej Polityki Miejskiej 2030 – podano.

Założenia Krajowej Polityki Miejskiej: gov.pl

O uwagach do projektu pisaliśmy tutaj:

Krajowa Polityka Miejska 2030. Wśród wyzwań uporządkowanie chaosu przestrzennego i adaptacja do zmian klimatu

Czytaj więcej

Skomentuj